Konkretyzacja estetyczna w Zwierzętach nocy (2016) Toma Forda

Main Article Content

Patrycja Rojek

Abstrakt

Rojek Patrycja, Konkretyzacja estetyczna w Zwierzętach nocy (2016) Toma Forda [Aesthetic Concretization in Tom Ford’s Nocturnal Animals (2016)]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 401–416. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.22.


The subject of Austin Wright’s novel Tony and Susan (published in 1993) is the reader’s experience. The peculiar relationship that forms between the main female character - a reader of literary fiction – and the novel itself as well as its author, inspired in 2016 Tom Ford to capture the specifics of the same relationships using the language of moving images. This article presents the effects of studying the complex system of communication situations occurring in the novel and its film adaptation: each of them contains an additional story around which further author-reader relationships are formed. The analysis shows that a significant part of the film’s plot is not a direct insight into the novel, but its concretization projected by a female protagonist. Tom Ford’s film is therefore considered in relation to Roman Ingarden’s theory on aesthetic concretization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje
Biogram autora

Patrycja Rojek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawczyni. Zajmuje się funkcjonowaniem mitu w filmie, kinem amerykańskim oraz estetyką obrazu filmowego. W 2018 roku obroniła dysertację doktorską Bohater mityczny w filmach ChristopheraNolana. ORCID: 0000-0003-4301-080X. Adres e-mail: <patrycja.rojek@amu.edu.pl>.

Bibliografia

 1. Choczaj M., O adaptacji, ekranizacji, przekładzie intersemiotycznym i innych zmartwieniach teorii literatury, filmu i mediów, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16.
 2. Garlej B., Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja, „Estetyka i Krytyka” 2014, nr 33 (2/2014).
 3. Hendrykowski M., Współczesna adaptacja filmowa, Poznań 2014.
 4. Hopfinger M., Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.
 5. Ingarden R., Formy poznawania dzieła literackiego, „Pamiętnik Literacki” 1936, nr 33/1/4.
 6. Ingarden R., Kilka uwag o sztuce filmowej, [w:] Wybór pism estetycznych, red. A. Tyszczyk, Kraków 2005.
 7. Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988.
 8. Isla Fisher is NOT Amy Adams, <https://www.youtube.com/watch?v=Q0O_5lVrMfs> [dostęp:10.09.2019].
 9. Jakobson R., Upadek filmu?, [w:] Estetyka i film, red. A. Helman, tłum. Cz. Dondziłło, Warszawa 1972.
 10. Kubaszczyk J., Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja, „Scripta Neophilologica Posnaniensia” 2013, t. XIII.
 11. Mejłach B.S., Odbiór dzieła sztuki jako problem naukowy, „Pamiętnik Literacki” 1974, nr 65/4.
 12. Stanzel F.K., Historia komplementarna: zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powiesści, „Pamiętnik Literacki” 1993, nr 84/1.
 13. Wright A., Tony and Susan, New York–Boston 2011 (e-book).
 14. Wright A., Zwierzęta nocy, tłum. J. Polak, Warszawa 2016 (e-book).
 15. Zalewski A., Poziomy odbioru dzieła filmowego, „Sztuka i Filozofia” 1997, nr 14.