„Frank, ciągle tam jesteś?”. O listach i książkach w filmie 84 Charing Cross Road (1987)

Main Article Content

Piotr Pławuszewski

Abstrakt

Pławuszewski Piotr, „Frank, ciągle tam jesteś?”. O listach i książkach w filmie 84 Charing Cross Road (1987) [“Frank, you still there?”. On books and letters in David Jones’ 84 Charing Cross Road (1987)]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 93–114. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.4.


84 Charing Cross Road (1987, dir. by David Jones) is the story of 20-year-long (1949–1969) correspondence between the American writer Helene Hanff and London antiquarian Frank Doel. The letters (edited and prepared for printing by Hanff) were published under the same title in 1970. This article is a precise analysis of the film work, particularly in the context of the two most important elements of its narrative and semantic plane (excluding the strictly historical introductory part). The first is a letter, understood mainly in its artistic function, the second, a book, both as a material object and a medium of literary content. Treating the epistolary material with ingenuity worthy of respect, the filmmakers managed to create one of the most convincing images of literary culture in the history of cinema, albeit one rather forgotten nowadays.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Piotr Pławuszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Pławuszewski – dr, pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca, zajmuje się przede wszystkim badaniem polskiego i światowego kina dokumentalnego; autor monografii twórczości Władysława Ślesickiego (Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego, Kraków 2017), ostatnio współredagował (z prof. M. Jazdonem) monograficzny numer pisma „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (2018, Vol. XXIV): Kieślowski Revisited (and Re-watched). Adres e-mail: <kapral.klegg@gmail.com>.

Bibliografia

 1. Barr J., Chapters and Verse: Fiction from Behind the Counter, Utah 1990.
 2. Całek A., Komunikacja i dialog w liście, [w:], tejże, Nowa teoria listu, Kraków 2019.
 3. Canby V., Film: Bancroft in “84 Charing Cross Road”, „New York Times” 1987 (13 stycznia).
 4. Corliss R., Don’t Put Your Drama Onscreen. Three Recent Plays Get Torpedoed on Their Way to the Movies, „TIME Magazine” 1987, nr 9.
 5. Czermińska M., Między listem a powieścią, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 4.
 6. Daniel D.K., Anne Bancroft. A Life, Lexington 2017.
 7. Donne J., Medytacje. Alembik śmierci, przeł. i wstępem opatrzył P. Plichta, Katowice 2014.
 8. Ebert R., 84 Charing Cross Road, „Chicago Sun-Times” 1987 (27 marca), <https://www.rogerebert.com/reviews/84-charing-cross-road-1987> [dostęp: 14.08.2019].
 9. Hanff H., 84 Charing Cross Road, London 2002.
 10. Hanff H., Q’s Legacy, London 1986.
 11. Hazlitt W., Eseje wybrane, tłum. i posł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1957.
 12. Hulbert D., The Reality Behind “84 Charing Cross Road”, „The New York Times” 1983 (30 stycznia).
 13. Korelitz J.H., “84 Charing Cross Road” made me a writer, „The Telegraph” 2014 (25 lutego), <https://www.telegraph.co.uk/culture/books/10660798/84-Charing-Cross-Road-made-me-a-writer.html> [dostęp: 18.02.2020].
 14. Marks L., Between Silk and Cyanide: A Codemaker’s War 1941–1945, London 1998.
 15. Miner J., „84 Charing Cross”. London to New York with Love, „American Cinematographer” 1987, vol. 68, nr 2.
 16. Pastore S.R., Helene Hanff: A Life, New York 2011.
 17. Porter M., “84 Charing Cross Road” Revisited, „The Telegraph” 2011 (27 czerwca), <https://www.telegraph.co.uk/culture/8594808/84-Charing-Cross-Road-revisited.html>[dostęp: 18.02.2020].
 18. Quiller-Couch A., On the Art of Writing, New York, Cambridge, England 1916.
 19. Roose-Evans J., Obituary: Helene Hanff, „The Independent” 1997 (14 kwietnia), <https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-helene-hanff-1267169.html> [dostęp: 12.08.2019].
 20. Roose-Evans J., Opening Doors and Windows: A Memoir in Four Acts, Gloucestershire 2010 (e-book).
 21. Skwarczyńska S., Teoria listu, oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006.
 22. Solomon G., Reel Therapy. How Movies Inspire You to Overcome Life’s Problems, New York 2001 (e-book).
 23. Thomas K., “84 Charing Cross Road”. Dispenses Literate Love, „LA Times” 1987 (4 kwietnia).
 24. Wheatcroft J., 84, Charing Cross Road, <http://www.britishtelevisiondrama.org.uk/?p=917#identifier_6_917> [dostęp: 12.07.2019].
 25. Wyatt N., The Readers’ Advisory Guide to Nonfiction, Chicago 2007.
 26. Wyka M., Listy – nowa przestrzeń literatury, „Dekada Literacka” 2012, nr 3/4.
 27. Yeates W.B., Wiersze wybrane, oprac. W. Rulewicz, Wrocław 1997 (BN, seria II, nr 238).