Kino, czytelnik i czytający. O Geniuszu Michaela Grandage’a

Main Article Content

Piotr Zwierzchowski

Abstrakt

Zwierzchowski Piotr, Kino, czytelnik i czytający. O Geniuszu Michaela Grandage’a [The Cinema and Two Types of Readers. About Michael Grandage’s Genius]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 371–381. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.20.


In Genius (2016) by Michael Grandage books are present in many ways. The main characters are William ‘Max’ Perkins, an editor of the Charles Scribner’s Sons publishing house and Thomas Wolfe, a writer starting out at the time. The film is concerned with their relationship and the creation of the novel. The book functions as both a work and an artefact (also as typescript). Literature is a conversation topic and a way of living. One of the most important spaces is the publishing house building. Piotr Zwierzchowski, however, analyses Genius primarily as a contribution to reflections on the act of reading and its film visualization, referring to the distinction introduced by Alberto Manguel(modelled on Barthes’ écrivain and écrivant) between the reader as someone who reads “with no ulterior motive” and one “for whom the text is a vehicle towards another function”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje
Biogram autora

Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz

prof. dr hab., Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, filmoznawca, kulturoznawca, zajmuje się przede wszystkim historią kina polskiego, zwłaszcza lat 1944–1989. Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prezes Polskiego TowarzystwaBadań nad Filmem i Mediami. Autor wielu książek, m.in. Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu; Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego; Zezowate szczęście; Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. W 2019 roku razem z Mariuszem Guzkiem opublikował Sąsiadów. Film o bydgoskim wrześniu 1939. ORCID: 0000-0002-1770-777X. Adres e-mail: <piotr.zwierzchowski@ukw.edu.pl>.

Bibliografia

  1. Barnes H., Genius review – Colin Firth and Jude Law’s literary bromance needs an edit, „The Guardian”, 16 Feb. 2016, <https://www.theguardian.com/film/2016/feb/16/genius-review-maxwell-perkins-thomas-wolfe-colin-firth-jude-law>, [dostęp: 25.08.2019].
  2. Barthes R., Pisarze i piszący, [w:] tegoż, Mit i znak. Eseje, wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970.
  3. Barthes R., Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997.
  4. Calvino I., Jeśli zimową nocą podróżny, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 1989.
  5. Cerf B., Na los szczęścia. Kariera wydawcy, przeł. M. Ronikier, Warszawa 1991.
  6. Kenny G., Genius, RogerEbert.com, 10 June 2016, <https://www.rogerebert.com/reviews/genius-2016>, [dostęp: 22.08.2019].
  7. Manguel A., Moja historia czytania, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003.
  8. Szczerba J., „Geniusz” z Colinem Firthem, Judem Law i Nicole Kidman. Zredaguj mi życie, przyjacielu, 23 lipca 2016, <http://wyborcza.pl/1,101707,20439677,geniusz-zredaguj-mi-zycie-przyjacielu-recenzja.html> [dostęp: 25.08.2019].