Prosta droga do melancholii. O antyutopii 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury’ego i jej filmowych adaptacjach

Main Article Content

Arkadiusz Lewicki

Abstrakt

Lewicki Arkadiusz, Prosta droga do melancholii. O antyutopii 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury’ego i jej filmowych adaptacjach [The Easy Route to Melancholy. 451 degrees Fahrenheit by Ray Bradbury and its Film Adaptations]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 257–272. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.13.


The article is an attempt to interpret Ray Bradbury’s anti-utopian novel 451 degrees Fahrenheit, published in 1953, and two film adaptations of this book: the film directed in 1966 by François Truffaut and Ramin Bahran television adaptation from 2018. All versions have a similar story structure and tell about the near future, in which the main task of the fire department is burning books. The differences consist in shifts of emphasis within the world presented. The author proves that the 1966version shows a possible world, which is “an audio world”, while in Ramin Bahrani’s work we are dealing with the “pictorial world”; in the 1966 film the written word is replaced by sounds and the spoken word, and in the version from 2018 by paintings. These differences indicate not only different possibilities for interpreting Ray Bradbury’s novel, but also transformations that took place at different levels of the reality surrounding us.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Arkadiusz Lewicki, Uniwersytet Wrocławski

Arkadiusz Lewicki – dr hab. prof. UWr. Autor książek: Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym; Od Hause’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej; Seks i Dziesiąta Muaza. Erotyzm, relacje intymne i wzorce Genderowe w kinie przedkodeksowym (1894–1934). Autor ponad 60 artykułów dotyczących filmu, telewizji, mediów i kultury współczesnej. Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Adres e-mail: <alewicki23@gmail.com>.

Bibliografia

 1. Antonik D., Audiobook. Od brzmienia słów do głosu aktora, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 126–147.
 2. Barthes R., Krytyka i prawda, przeł. W. Błoński, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976, s. 125–163.
 3. Bradbury R., 451 stopni Fahrenheita, przeł. W. Szypuła, Warszawa 2018.
 4. Corbain A., Kulisy, przeł. W. Gilewski, [w:] Historia życia prywatnego, t. 4. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław 1998, s. 431–627.
 5. Eco U., Nauka i fantastyka, przeł. R. Kłos, [w:] Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, teksty wybrali: R. Handke, J. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 170–178.
 6. Kaneda T., How Many People Have Ever Lived on Earth?, <https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/> [dostęp: 4.09.2019].
 7. Lem S., Fantastyka i futurologia, t. 2, Kraków 1989.
 8. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 9. Markowski M.P., Ciało, które czyta, ciało, które pisze, [w:] R. Bathes, S/Z, przeł. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 5–34.
 10. Number of TV Households in America, <http://www.tvhistory.tv/facts-stats.htm> [dostęp: 27.08.2019].
 11. Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, Komunikat z badań nr 31, maj 1974. Zajęcia kulturalne, <http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/1974/04/02/zajecia-kulturalne/#more-3593> [dostęp: 3.09.2019].
 12. Postman N., Zabawić się na śmierć, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002.
 13. Włodek P., Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, Kraków 2018.
 14. Wojtczak D., Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, Poznań 1994.