Kilka refleksji o Rashomonie

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Hendrykowski Marek, Kilka refleksji o Rashomonie [A few Reflections on Rashomon]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 129–141. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.6.


A masterpiece of Japanese and world cinema, Akira Kurosawa’s Rashomon (1950) refers to a new model of narration in film, and broadens horizons in mid-20th-century film but also film in current imes. Rashomon set out new paths and fields of exploration in film art and began a new era in modern narration in moving pictures. This study re-evaluates Kurosawa’s work as an innovative, trans-national and trans-cultural approach to world cinema.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Hendrykowski – prof. zw. dr hab. Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią i historią filmu oraz kultury audiowizualnej. Redaktor senior międzynarodowego pisma „Images”. Współredaktor serii wydawniczej „Klasyka Kina” / ”Classics of Cinema”. Autor monografii książkowych: Współczesna adaptacja filmowa (2017), Narracja w filmie i ruchomych obrazach (2019), ostatnio wydał: Polska szkoła filmowa (2018), Short. Małe formy filmowe (2019). Obecnie pracuje nad zagadnieniem kulturowych aspektów semiotyki i komparatystyki utworów werbalnych i audiowizualnych. Adres e-mail: <marekhendrykowski@gmail.com>.

Bibliografia

 1. Akutagawa R., Rashomon oraz W gąszczu, [w:] tegoż, Życie szaleńca, przeł. M. Melanowicz, Warszawa 1998.
 2. Bobrowski M., Akira Kurosawa. Artysta pogranicza, Kraków 2012.
 3. Helman A., Akira Kurosawa, Warszawa 1970.
 4. Helman A., „Rashomon” – Akutagawa, Kurosawa i inni, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Kraków 2012.
 5. Hendrykowski M., Narracja w filmie i ruchomych obrazach, Poznań 2019.
 6. Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018.
 7. Przylipiak M., Narracja, [w:] Słownik pojęć filmowych, t. 5, red. A. Helman, Wrocław 1993.
 8. Richie D., The Films of Akira Kurosawa, Berkeley, Los Angeles, London 1996.
 9. Tasiemska M., Sny Akiry Kurosawy. Mit, symbol, rytuał, Warszawa 2018.
 10. Thanouli E., Post-classical Cinema. An International Poetics of Film Narration, London–New York 2009.
 11. Tyler P., „Rashomon” as Modern Art, [w:] “Rashomon”, a Film of Akira Kurosawa, New York 1969.
 12. Ueda M., Modern Japanese Writers and the Nature of Literature, Stanford 1976.
 13. Wągiel A., À cause du soleil, „Kwartalnik Filmowy” 2005, nr 51.
 14. Wysocki I., Zagadnienie prawdy w filmie „Rashomon” Akiry Kurosawy, [w:] Człowieczeństwo bez granic. Wymiary kultury w twórczości Akiry Kurosawy, red. J. Zaremba-Penk, M. Lisiecki, Toruń 2015.