Teoria systemu społecznego obiegu literatury

Main Article Content

Krzysztof Kozłowski
Marek Kasprzyk
Verner Faulstich

Abstrakt

Faulstich Werner, Teoria systemu społecznego obiegu literatury [Theory of the Social System of Literature Circulation]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 435–451. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.24.


The main hypothesis of literature circulation in a theory system can be formulated as follows: literature circulation is an inextricable element of literature, while literature constitutes an integral part of literature circulation. To provide evidence to this supposition, it is necessary to draw from the definition of a system proposed by Helmut Wilke in his Systemtheorie (1982). The social circulation of literature demands the emergence of a series of subsystems which, as part of the system, are characterised by their own factors, relations and ways of organisation. The most important category, enabling us to tell the difference between various subsystems of the literature circulation, is the medium. It goes without saying that any kind of literature is passed on via a particular kind of medium, i.e. the novel through the medium of the book, radio drama through the medium of radio, the feature film through the medium of film, stage drama through the medium of theatre, etc. It is impossible to separate “Literature” from “Circulation”. As a consequence, the history of literature is neither a pure history of a particularpiece or utopia (the latter being the approach of the idealistic literary studies), nor pure history of media (technology) as a part of a general history of communication and society (which is the journalism approach). Instead, it clearly separates itself from both, i.e. as a history of a mediated utopia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Przekłady
Biogramy autorów

Krzysztof Kozłowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab., Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filmoznawca i teatrolog. Zajmuje się estetyką i teorią filmu, historią kina amerykańskiego i niemieckiego, historią teatru europejskiego od XVI do XIX wieku, muzyką filmową, historią i teorią mediów.Jest autorem i redaktorem publikacji krajowych i zagranicznych. Do najważniejszych należą: Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Richarda Wagnera (Poznań 2004), Barry Lyndon (Poznań 2006), Richard Wagner, Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871–1879, wstęp i red. nauk. wraz z Anną Igielską (Gdańsk 2009), Szekspir. Teoria lancasterska – domysły i fakty, red. nauk. wraz z Tomaszem Kowalskim (Warszawa 2012), Stanley Kubrick. Filmowa polifonia sztuk (Warszawa 2013), Werner Faulstich, Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction „Wojna światów” (1953/1954) Byrona Haskina, przekład, wstęp i red. nauk. (Poznań 2017). ORCID: 0000-0002-2736-044X. Adres e-mail:<kwk@amu.edu.pl>.

Marek Kasprzyk

tłumacz i podróżnik, ur. w Oberhausen. Studiował germanistykę (UAM, Ruhr-Universität Bochum) i teologię (Ruhr-Universität Bochum). Tłumaczył m.in. R. Wagner, Dramaturgia opery. Wybór pism z lat 1871–1879 (Gdańsk 2009); W. Faulstich, Muzyka i medium, „Images” 2009/2010, t. 7, nr 13–14; Werner Faulstich, Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction „Wojna światów” (1953/1954) Byrona Haskina (Poznań 2017). Mieszka w Hiszpanii.

Verner Faulstich, Leuphana Universität Lüneburg

(1946–2019) – niemiecki medioznawca i literaturoznawca. Studiował germanistykę, anglistykę, filozofię, teologię i religioznawstwo we Frankfurcie nad Menem. Doktoryzował się w 1973 roku na podstawie rozprawy Thesen zum Bestseller-Roman. Untersuchung britischer Romane des Jahres 1970, habilitował z medioznawstwa i filologii angielskiej w 1981 roku na Uniwersytecie w Tybindze. W latach 1989–2012 był profesorem i dyrektorem Institut für Angewandte Medienforschung (IfAM) na Leuphana Universität Lüneburg (Niemcy). Wykładał na uniwersytetach w kraju i za granicą (visiting professor w Zurychu i w Las Vegas). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji książkowych, w tym monumentalnej sześciotomowej historii mediów, i kilkuset artykułów naukowych.