O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji – postpiśmienny świat Piotra Szulkina
PDF

Słowa kluczowe

science fiction
post-apocalyptic fiction
post-apocalyptic movies
topos of the Book
bibliophagia
Piotr Szulkin

Abstrakt

Pietrzak Maciej, O-bi, o-ba: Koniec cywilizacji – postpiśmienny świat Piotra Szulkina [O-Bi, O-Ba: The End of Civilization – The Postliterate World of Piotr Szulkin]. „Przestrzenie Teorii” nr 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 273–284. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.14.


Piotr Szulkin made his mark in the history of cinema primarily as the author of disturbing visions of the future. His four films made between 1979 and 1985 comprised the science-fiction tetralogy, which is still one of the greatest artistic achievements of this genre in Polish cinema. The subject of the article is the third production of Szulkin’s series – the post-apocalyptic film O-Bi, O-Ba: The End of Civilization from 1984. In the film, the director creates a suggestive vision of a world destroyed as a result of nuclear conflict, in which the original functions of literature and the written word are forgotten. The author article analyzes the way in which forsaken literary artifacts are used in the post-literary reality of the film. An important element of his considerations is also the post-apocalyptic reception of the biblical text, on whose elements the mythology of the film’s world is based.

https://doi.org/10.14746/pt.2019.32.14
PDF

Bibliografia

Dróżdż A., Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Warszawa 2009.

Florysiak W., Sny lękowe o przyszłości, czyli science-fiction Szulkina, „Film” 1985, nr 5, s. 10–11.

Gruszewska-Blaim L., Dystopianising the Dystopian: Piotr Szulkin’s Film Tetralogy, [w:] Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, on Stage, red. F. Vieira, Newcastle upon Tyne 2013, s. 202–215.

Jamrozik Ż., Sonic Fictions: Afrofuturistic Readings of Piotr Szulkin’s The War of the Worlds: Next Century (1981) and Łukasz Barczyk’s Unmoved Mover (2008), “Studies in Eastern European Cinema” 2017, t. 8, nr 2, s. 174–192.

Kijowski A.T., A kiedy strzelba wypali… (Poetyka rekwizytu), „Teksty: Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja” 1977, nr 1, s. 68–88.

Kletowski P., Marecki P., Piotr Szulkin. Życiopis, Kraków 2012.

Konfenał J.S., Piotr Szulkin: katastrofy logosu i absurdy istnienia, „Kwartalnik Filmowy” 2018, nr 104, s. 216–228.

Loska K., The Apocalyptic Imagination in the Films of Piotr Szulkin, „Maska” 2017, nr 35, s. 11–22.

Maciejewski Ł., Podsycanie bestii moich. Kino Piotra Szulkina, „Cinema Polska” 2004, nr 1, s. 36–39.

Mazurkiewicz A., Między fantastyką i aluzją. Social fiction jako kryptopolityczny nurt polskiej literatury lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, „Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 14, s. 178–191.

Oramus D., O pomieszaniu gatunków: science fiction a postmodernizm, Warszawa 2010.

Pawlicki M., Apokalipsa według cynika, „Film” 1987, nr 3, s. 3–5, 19.

Przylipiak M., Światy Piotra Szulkina, „Kino” 1988, nr 2, s. 18–21.

Sławińska N., Cud. O realizacji filmu Piotra Szulkina „O-bi, O-ba”, „Film” 1984, nr 25, s. 6–8.

Smoczyński R., Zakneblowany prorok, „Film” 2002, nr 11, s. 76–79.

Sobolewski T., Niech zło zwycięża. O filmach Piotra Szulkina, „Film” 1980, nr 1, s. 8–9.

Świdziński W., Biegun cielesności w twórczości filmowej Piotra Szulkina, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2018, nr 1, s. 1–12.

Szulkin P., A-344 poz. 366 Stenogram – Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych w dniu 22 czerwca 1984, 1984.

Szulkin P., Fascynująca zagłada ludzkości, „Kino” 1984, nr 12, s. 10–14.

Szulkin P., O bi, O ba, [w:] O bi, o ba i inne prawdziwe nowele filmowe, Warszawa 1984, s. 87–141.

Wierel K., Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych XX i XXI wieku, Białystok 2019.

Zarębski K.J., O-bi, O-ba. Koniec cywilizacji, „Filmowy serwis prasowy” 1984, nr 24, s. 2–4.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Przestrzeniach Teorii”  są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Przestrzeniach Teorii”  udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku „Przestrzeniach Teorii”  tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.