Niechciana obecność autora – filmowy przypadek Václava Havla

Main Article Content

Mariusz Guzek

Abstrakt

Guzek Mariusz, Niechciana obecność autora – filmowy przypadek Václava Havla [The Unwanted Presence of the Author – Václav Havel in Film]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 115–128. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.5.


Václav Havel had his views on film, participated in the life of the new wave artist community, had walk-on parts, wrote screenplays, and at the end of his life, made one picture based on his own stage drama Leaving. For Havel, film was a part of a larger cultural challenge, appointed by the Central European character of the second half of the 20th century. In his plays and essays, he discussed the topics of enslavement, lies and resistance to these, constructing a kind of antinomical model of self-power. Repeatedly, the starting point of his work was the Czech reflections included in the theoretical texts of Jan Ivo Osolsobě or the aesthetic manifestos of Karel Teige. As a film director, he created a show of allusions, absurdity and exaggerations, by entering the entire catalogue of experiences, thoughts and techniques of being a “citizen of culture” into diagetic meaning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Mariusz Guzek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mariusz Guzek – doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się historią kultury filmowej Bydgoszczy, dziejami kina polskiego w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości oraz kinematografią czechosłowacką i czeską. Autor książek: Filmowa Bydgoszcz 1896–1939 (2004) i Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kulturafilmowa na ziemiach polskich 1914–1918 (2014), współautor opracowań Wojna i wojskowość w twórczości oraz adaptacjach powieści Bolesława Prusa (2016) i Sąsiedzi – film o bydgoskim wrześniu 1939 r. (2019). Współredagował tom Kino polskie wobec II wojny światowej (2011). Publikował w „Przeglądzie Historycznym”, „Historyce”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Zachodniopomorskim”, „Studiach Językoznawczych”, „Images”, „Kwartalniku Filmowym” i „Przeglądzie Humanistycznym”. ORCID: 0000-0002-2407- 4499. Adres e-mail: <mariusz.guzek@gmail.com>.

Bibliografia

 1. Bren P., Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968, přeložila P. Šustrová, Praha 2013.
 2. Čermáková D., Josef Abrhám, Praha 2015.
 3. Drozd D., O polityce bezpečně, „Host” 2009, nr 3.
 4. Foll J., … a ještě něco, „Tvar. Literární týdeník” 1991, nr 41.
 5. Formáčková M., Václav Havel. Život jako absurdní drama, Praha 2012.
 6. Havel V., Dálkový výslech (Rozhovor s Karlem Hvížďalou), Praha 1989.
 7. Havel V., Do různých stran. Eseje a články z let 1983–1989, Praha 1990.
 8. Havel V., O divadle, uspořádala A. Freimanová, Praha 2012.
 9. Hável V., Obywatel kultury, wybór i oprac. A.S. Jagodziński, Warszawa 2016.
 10. Havel V., Odcházení, hra o pěti dějstvích, Praha 2007.
 11. Havel V., Opera żebracza na motywach sztuki Johna Gaya, tłum. A.S. Jagodziński, Warszawa 2011.
 12. Havel V., Thriller i i inne eseje, przeł. P. Heartman [Piotr Godlewski], Warszawa 1988.
 13. Havel V., Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvížďalą, przeł. J. Illg, Warszawa 1989.
 14. Jankowska B.T., Divadelní dobrodružství Voskovce a Wericha. Co jste ještě nečetli, přeložil V. Čapek, Praha 2012.
 15. Kaczorowski A., Havel. Zemsta bezsilnych, Wołowiec 2014.
 16. Kundera M., Sztuka powieści. Esej, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 2015.
 17. Lukeš J., Diagnózy času, Český a slovenský poválečný film (1945–2012), Praha 2013.
 18. Osolsobě I., Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie, Brno 2002.
 19. Papoušek V., Autoidentyfikacja i odczytanie dada przez Teigego, [w:] Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008.
 20. Prokopová A., Eva Zaoralová. Život s filmem, Praha 2012.
 21. Václav Havel a film. Scénaře, analýzy a úvahy z let 1957–1989, uspořadal J. Bernard, Praha 2018.
 22. Vorel T., Rejža Vorel s úvodem Davida Vávry, Praha 2017.
 23. Wanatowiczová K., Miloš Havel český filmový magnat, Praha 2013.
 24. Žantovský M., Havel, Praha 2014.
 25. Żygadło-Czopnik D., W kręgu czeskiej semiotyki teatru. Ivo Osolsobě jako teoretyk teatruni musicalu, Wrocław 2009.