Duma i uprzedzenie jak historia romantyczna. O adaptacji powieści Jane Austen w reżyserii Joe Wrighta

Main Article Content

Roksana Pilawska

Abstrakt

Pilawska Roksana, Duma i uprzedzenie jak historia romantyczna. O adaptacji powieści Jane Austen w reżyserii Joe Wrighta [Dirty (un)Romantic story. An Analysis of Aesthetic Aspects in the Film Adaptation of Pride and Prejudice Directed by Joe Wright]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 417–431. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.23.


The aim of my study is to attempt a comparative analysis of the two most famous film adaptations of the bestselling novel by Jane Austen, Pride and Prejudice. As research material, I chose the mini-series produced by the BBC in 1995, which was part of the then popular trend of heritage films (heritage cinema) and the feature film from 2005, directed by Joe Wright, which, in the opinion of film experts, was a completely new form of audiovisual presentation of Austen’s work. In the article, I focus only on interpreting the aesthetic aspects of both productions, which would indicate similarities and differences, thus showing numerous shifts of emphasis in the aesthetic layer of the newer version.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje
Biogram autora

Roksana Pilawska, Uniwersytet Wrocławski

magister, absolwentka studiów magisterskich Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, interesuje się zagadnieniami szeroko rozumianej kultury popularnej, a zwłaszcza: filmem, baśnią filmową oraz adaptacjami filmowymi. Studentka kulturoznawstwa i doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka następujących artykułów: Magiczne odbicia rzeczywistości, czyli o znaczeniu baśni w edukacji dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2017, nr 5; Od Kopciuszka do Żony ze Stepford. O archetypowym i disnejowskim wzorcu baśniowej kobiecości, „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja” 2018, nr 21; Baśnie jako przestrzeń socjalizacji – na przykładzie baśniowego wizerunku matki, „Kultura i Wychowanie” 2019. Obecnie pracuje nad zagadnieniem edukacji filmowej oraz wzorców i wzorów kulturowych wynikających z roli społecznej i tożsamości płciowej. Adres e-mail: <roksana.pilawska @uwr.edu.pl>.

Bibliografia

 1. Bloom H., Jak czytać i po co, przeł. A. Kunicka, Warszawa 2019.
 2. Bloom H., Zachodni kanon, przeł. B. Baran i M. Szczubiałka, Warszawa 2019.
 3. Jaxa-Rożen H., Kobiety i pieniądze w twórczości eseistycznej Virginii Woolf i powieściach
 4. Jane Austen, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” 2010, t. 2, [2] Monety, banknoty i inne środki wymiany.
 5. Mellor A., Romanticism and Gender, New York 1993.
 6. Niemczyńska A., Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem a feminizmem – adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2011.
 7. Olszowska M., Duma i uprzedzenie Jane Austen: historia Lizzy, [w:] Od Jane Austen do Iana McEwana. Adaptacje literatury brytyjskiej, red. A. Helman, B. Kazana, Warszawa 2011.
 8. Scholtz A.M., From Fidelity to History: Film Adaptations as Cultural Events in the Twentieth Century, New York 2013.
 9. Stillinger J., Abrams M.H., The Romantic Period, [w:] The Norton Anthology of English Literature, vol. 2, red. M.H. Abrams, New York, London 1995.
 10. Urbanik-Kopeć A., Czepek z kokardą i ubłocona sukienka – estetyczne uniwersum filmowych adaptacji powieści Jane Austen, [w]: 50 twarzy popkultury, red. K. Olkusz, Kraków 2017.
 11. Włodek P., Domniemany konserwatyzm heritage film, „Ekrany” 2012, nr 5/6. Wróblewska A., Współczesne adaptacje powieści Jane Austen. „Lizzie Bennet Daries” jako narracja transmedialna, „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego” 2015, nr 5.
 12. FILMOGRAFIA
 13. Duma i uprzedzenie, reż. S. Langton, scen. A. Davies, BBC 1995.
 14. Duma i uprzedzenie, reż. J. Wright, [DVD] Polska, Filmostrada 2005.
 15. ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 16. Ailwod S., “What are men to rocks and mountains?” Romanticism in Joe Wright’s Pride & Prejudice, <http://www.jasna.org/persuasions/on-line/vol27no2/ailwood.htm?#1>[dostęp: 13.01.2019].
 17. BBC America, Keira Knightley Is Not Too Pretty For Movies – The Graham Norton Show on BBC America, YouTube.com 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=FypcyrvpTp4> [dostęp: 20.05.2019].
 18. Kempna-Pieniążek M., Realizm, ale jaki?, <http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=10&artykul=216> [dostęp: 20.05.2019].
 19. Kowalska O., Wspominając wielkich: Nieśmiertelna Jane Austen, <http://niestatystyczny.pl/2017/01/14/wspominajac-wielkich-niesmiertelna-jane-austen/> [dostęp:16.01.2019].
 20. Pride and Prejudice US Alternative Ending, <https://www.youtube.com/watch?v=Zg7YhN-I2M0> [dostęp: 24.05.2019].
 21. Skrodzka P., Kulturowe uwarunkowania wyboru posiadłości wykorzystanych na planie Dumy i uprzedzenia, [dostęp: 20.05.2019].
 22. Szutka M., Pałac możliwości Jane Austen. Rozmowa z prof. dr hab. Ewą Borkowską, kierownikiem Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, z okazji 200. rocznicy śmierci Jane Austen, [dostęp: 21.05.2019].