Zakochany Szekspir i Upstart Crow, czyli o dwóch bałamutnych biografiach Williama Szekspira

Main Article Content

Anna Śliwińska

Abstrakt

Śliwińska Anna, Zakochany Szekspir i Upstart Crow, czyli o dwóch bałamutnych biografiach Williama Szekspira [Shakespeare in Love and Upstart Crow – Two Fictional Biographies of William Shakespeare]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 323–339. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.17.


The article focuses on two productions (the TV series Upstart Crow and the feature film Shakespeare in Love), which present the life of the famous playwright in an unusual way. It also looks at matters related to the practice of writing biographies of famous people, as well as biographism, which is treated by the makers of the aforementioned productions in a deceptive and hypothetical way. Finally, the question is asked regarding the function of deception and mystification, which were consciously used in the process of creating Shakespeare’s biographies in the two examples analysed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Anna Śliwińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Śliwińska – dr hab., pracuje w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadziła zajęcia poświęcone kinematografii polskiej na Uniwersytecie w Rochester (USA, 2012). Zajmuje się wybranymi zagadnieniami kina brytyjskiego. Autorka książek: Sekrety i kłamstwa (2011), Miłość i gniew. Brytyjska Nowa Fala (2016) i Running off the Anger. British New Wave (2019). ORCID: 0000-0002-2309-691X. Adres e-mail: <annasliw@amu.edu.pl>.

Bibliografia

 1. OPRACOWANIA
 2. Anderegg M., Cinematic Shakespeare, Lanham 2004 (e-book).
 3. Buhler S.M., Shakespeare in the Cinema. Ocular Proof, Albany 2002.
 4. Caine B., Biography and History, Basingstoke 2010.
 5. Eco U., Sześć przechadzek po lesie fikcji, tłum. J. Jarniewicz, Kraków 1996.
 6. Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, Kraków 2010.
 7. Groom N., Foreword: “Fakelit”, [w:] Fakes and Forgeries, red. P. Knight, J. Long, Amersham 2004.
 8. Guneratne A.R., Shakespeare Film Studies, and the Visual Cultures of Modernity, New York 2008.
 9. Hendrykowski M., Biografizm jako dążenie kina współczesnego, [w:] Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, red. T. Szczepański, S. Kołos, Toruń 2007.
 10. Holmes R., Biography: The Past Has a Great Future, “Australian Book Review” 2008, November.
 11. Howard T., Shakespeare’s Cinematic Offshoots, [w:] The Cambridge Companion to Shakespeare on Film, red. R. Jackson, wyd. 2, Cambridge 2007.
 12. Jackson R., Shakespeare and the English-speaking Cinema, Oxford 2014.
 13. Jacobson H., Black Swan of Trespass, “Times Literary Supplement”, 3 October 1997.
 14. Kowalski T., William Shakespeare. Fikcja w biografiach, biografia w fikcjach, Kraków 2018.
 15. Lampedusa G.T. di, Szekspir, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa 2001.
 16. Smith E., Maguire L., 30 Great Myths about Shakespeare, Oxford 2013.
 17. Stachówna G., Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Kraków 2001.
 18. ŹRÓDŁA INTERNETOWE
 19. Bohaterowie. Galeria postaci: fakty czy fikcja? <https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/bohaterowie/v8qe5dg> [dostęp: 17.07.2019].
 20. Cunk on Shakespeare (reż. Lorry Powles, 2016), <https://www.youtube.com/watch?v=9YeCpHoy9EQ> [dostęp: 17.07.2019].
 21. Greene R., Greenes, Groats-worth of Witte, bought with a million of Repentance, London 1592, <https://shakespearedocumented.folger.edu/exhibition/document/greenes-groats-worth-witte-first-printed-allusion-shakespeare-playwright> [dostęp: 27.07.2019].
 22. Raeside J., Upstart Crow review: Ben Elton finds the comedy in Shakespeare’s history, <https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/may/10/upstart-crow-review-ben-elton-comedy-shakespeare> [dostęp: 28.08.2019].
 23. Upstart Crow, <https://theconversation.com/upstart-crow-shakespeare-sitcom-is-really-quite-educational-102292 [dostęp: 28.08.2019].