Poeta narysowany – o puszkinowskiej trylogii Andrieja Chrżanowskiego

Main Article Content

Justyna Czaja

Abstrakt

Czaja Justyna, Poeta narysowany – o puszkinowskiej trylogii Andrieja Chrżanowskiego [A Drawn Poet – about Andrei Khrzhanovsky’s A Pushkin Trilogy]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 357–370. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/ pt.2019.32.19.


The subject of the article is an animated film A Pushkin Trilogy directed by Andrei Khrzhanovsky, dedicated to Alexander Pushkin. It comprises the films: Ya k vam lechu vospominanem, I s vami snova ya and Osen. The article attempts to answer the question about the reasons for the director’s interest in this outstanding writer and his work. It also shows the evolution of the ‘Pushkin theme’ in Khrzhanovsky’s work, changes in the content and formalism, and artistic research that led to the creation of the original animated trilogy. The poetics of the work are analyzed, in which the director looks at the work of the Russian writer through the prism of his manuscripts and sketches, while at the same time expanding the formula of the biographical film.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje
Biogram autora

Justyna Czaja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Historia Polski w komiksowych kadrach (Poznań 2010), Idź i patrz. Klasyka Kina (Poznań 2013), Ekranowe życie mitu. Powstanie warszawskie w polskim filmie fabularnym (Poznań 2018).Adres e-mail: <jczaja@amu.edu.pl>.

Bibliografia

  1. Andriej Chrzanowskij: „Sdelat’ etot fil’m było nieriealno wo wsiech otnoszenijach” [wywiad z reżyserem przeprowadziła Warwara Babickaja], „Seans”, <https://seance.ru/articles/khrzhanovskij-shostakovich/> [dostęp: 2.03.2020].
  2. Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, red. T. Szczepański, S. Kołos, Toruń 2007.
  3. Borodin G., W borbie za malienikije myśli. Nieadekwatnost’ cenzury (gława iż knigi „Animacija podniewol’naja), „Kinowiedczeskije Zapiski” 2005, nr 73, <http://www.kinozapiski.ru/ru/print/sendvalues/431/> [dostęp: 2.03.2020].
  4. Chrżanowski A., „Bywajut strannyje sbliżenija…”, „Kinowiedskije Zapiski” 1999, nr 42 <http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/787/> [dostęp: 2.03.2020].
  5. Chrżanowskij A., Sotworienije fil’ma ili Nieskol’ko interw’ju po slużiebnym woprosam, Moskwa 1990.
  6. Goder D., Russkaja animacija: prodołżenije sliedujet, <http://www.pilot-film.com/show_article.php?aid=38> [dostęp: 2.03.2020].
  7. Kowalow O., Nowiejszaja istorija otecziestwiennogo kino 1986–2000. Kino i kontekst, t. 3, Sankt Petersburg 2001.
  8. Łotman J., Aleksander Puszkin, przeł. Anna Węgrzyn, Warszawa 1990.
  9. Michałek B., Ćwiczenia z anatomii kina, „Kino” 1974, nr 9.Szczerbina T., „Poltora kota” Andrieja Chrzanowskogo, <https://magazines.gorky.media/vestnik/2002/6/poltora-kota-andreya-hrzhanovskogo.html> [dostęp: 2.03.2020].
  10. Wenżer N., Reżissery sowietskogo mul’tiplikacionnogo kino, Moskwa 1983.