Teoria splątana
PDF

Słowa kluczowe

“entangled theory”
anamorphosis
dramaturgy
“suspensions of perception”
aesthetic
literary studies

Jak cytować

Krajewska, A. . (2020). Teoria splątana. Przestrzenie Teorii, (34), 7–15. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.0

Abstrakt

Referring to her earlier articles, Anna Krajewska develops her own concept of “entangled theory”. Adopting the principles of operation of elementary particles in quantum physics, referred to as the “entanglement state”, she proposes to see literary studies through anti-binary, performative concepts, which include, above all, anamorphosis. She ties theory in with the process of experiencing art. She proposes to “entangle” seeing in art (the viewer in front of the painting) with the role of seeing in theory (the viewer as practising dramaturgy). In this approach, the theory appears as the theory of entanglement. In this concept, disciplines become dramaturgies.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.0
PDF

Bibliografia

Amalgamaty sztuki – intermedialne uwikłania teatru, red. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2011.

Bachmann-Medick D., Cultural Turns, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.

Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2012.

Barad K., Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Duke University Press 2007.

Benjamin W., Źródło dramatu żałobnego w Niemczech, przekład A. Kopacki, posłowie A. Liszyc, Warszawa 2013.

Bryja I., Obcy Albert Camus? Przechwycenie jako postkolonialna strategia pisania na przykładzie „Sprawy Meursaulta” Kamela Daouda, „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr 4 (34).

Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków 2006.

Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2010.

Crary J., Zawieszenia percepcji: uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, tłum. I. Kurz, L. Zaremba, Warszawa 2011.

Czapliński P., Sploty, „Teksty Drugie” 2017, nr 1. Przedruk: Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz oraz D. Antonik, J. Bednarek, A. Dauksza i J. Misun, Warszawa 2017.

Debord G., Wolman J.G., Przechwytywanie – instrukcja obsługi, tłum. M. Adamczak, [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.

Didi-Huberman G., Przed obrazem, przeł. B. Brzezicka, na s. 7–20 wykorzystano tłum. A. Leśniaka, Gdańsk 2011.

Dziadek A., Literatura, literaturoznawstwo – czemu służą te sztuki?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2.

Eagleton T., Koniec teorii, przeł. B. Kuśniarz, Warszawa 2012.

Fauconnier G., Turner M., The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York 2002.

Franczak J., Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury, Warszawa 2017.

Gasché R., Theatrum Theoreticum, przeł. K. Hoffmann, „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Ingold T., Splatać otwarty świat. Architektura, antropologia, design, wybór i oprac. E. Klekot, Kraków 2018.

Kałuża A., Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie, Kraków 2019.

Krajewska A., Humanistyka performatywna, „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29.

Krajewska A., Inna teoria, „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29.

Krajewska A., Splątanie literackie, „Przestrzenie Teorii” 2012, nr 17.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010.

Libura A., Amalgamaty kognitywne w sztuce, Kraków 2007.

Malabou C., Plastyczność u zmierzchu pisma. Dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja, przekład P. Skalski, Warszawa 2018.

Oramus D., Stany splątane. Fizyka a literatura współczesna, Kraków 2020.

Witkiewicz S.I., Gyubal Wahazar, czyli na przełęczach bezsensu. Nieeuklidesowy dramat w czterech aktach/Vahazar or on the Uplands of Absurdity. Non-Euclidean Drama in Four Acts, przekł. C. Winiewska, adaptacja P. Fetherson, pod red. E. Sataleckiej we współpracy z M. Sady i M. Średniawą, projekt zespołu studentów PJATK, Warszawa 2017.