Scena krytyczna
PDF

Słowa kluczowe

critical scene
dramaturgy
literary studies

Jak cytować

Krajewska, A. . (2022). Scena krytyczna. Przestrzenie Teorii, (35), 7–9. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.0

Abstrakt

The editorial concerns the characteristics of a new section entitled Critical Scene, which will present critical articles showing how statements about literature, art and theory function in the academic field. It is a proposal to create a model of dramaturgical critique that will show the process of creating the relationship between a work and the field in which it operates. The new section strengthens the vision of dramaturgical literary studies developed on various stages combining art and science.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.0
PDF

Bibliografia

Crary J., Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przekł. Ł. Zaremba, I. Kurz, redakcja naukowa i posłowie I. Kurz, Warszawa 2009.

Deleuze G., Różnica i powtórzenie, przekł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997.

Derrida J., Teatr okrucieństwa i zamknięcie przedstawienia, [w:] tegoż, Pismo i różnica, przeł. K. Kosiński, Warszawa 2004.

Foucault M., Theatrum Philosophicum, [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przekł. i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.

Gasché R., Theatrum Theoreticum, przeł. K. Hoffmann, „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13.

Goffmann E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, opracował i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, Warszawa 2000.

Lacoue-Labarthe F., Scena jest pierwotna, [w:] tegoż, Typografie, przekł. J. Momro, A. Zawadzki, wybór, opracowanie i wstęp J. Momro, Kraków 2014.