Nr 35 (2021)
Pełny numer
PDF

Rozprawy

Joanna Orska
13-41
Teorie poetów. Manifesty późnoawangardowe i poetyckie programy
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.1
PDF
Dorota Wojda
43-82
Ironia jako dekonstrukcja umierania w Listach Witolda Wirpszy
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.2
PDF
Paweł Marciniak
83-101
„i / ta wielka łapka / na ludzi” – o podmiocie w poezji Ewy Lipskiej
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.3
PDF
Małgorzata Kowalcze
103-123
Williama Goldinga Siłą bezwładu w perspektywie ontologii zorientowanej na przedmiot
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.4
PDF
Krzysztof Obremski
125-137
Akt założycielski polskiego strukturalizmu immanentnego: Juliusza Kleinera Treść i forma w poezji
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.5
PDF
Aleksander Wójtowicz, Iwona Boruszkowska
139-153
Warsztat duetu autorskiego. O pisaniu kolaboratywnym Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.6
PDF
Karolina Chyła
155-176
Szaleństwo i literatura. O Dziennikach Stefana Żeromskiego w perspektywie afektywnej
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.7
PDF
Agnieszka Waligóra
177-197
Dwa ciała poety. Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego lektura performatywna
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.8
PDF
Mateusz Kłosowski
199-216
W prześwitach poezji i filozofii, czyli tam, gdzie spotykają się Leśmian i Heidegger
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.9
PDF
Małgorzata Nowak
217-234
Sataniczność kreacji bohatera w Arabie Juliusza Słowackiego
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.10
PDF
Elżbieta Górka, Mieszko Wandowicz
235-246
Odwrócony „świat na opak”. O Masce Śmierci Szkarłatnej Edgara Allana Poe w kontekście teorii karnawału
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.11
PDF
Agnieszka Kocznur
247-261
Joanna Bator w polskim polu literackim
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.12
PDF
Beata Garlej
263-278
Poetyka ewokacji (nie)uczciwości w opowiadaniu Człowiek, który zdemoralizował Hadleyburg Marka Twaina
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.13
PDF
Anita Jarzyna
279-310
„Na dwu i na czterech łapach”. Eseistyka nieantropocentryczna i pisarstwo Michała Cichego
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.14
PDF
Grażyna Gajewska
311-330
Przez fantastykę do ekokrytyki. Zwrot ku science fiction
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.15
PDF
Anna Kędra-Kardela, Andrzej Sławomir Kowalczyk
331-345
Poetyka kognitywna dwie dekady później. Rozważania wokół drugiego wydania Cognitive Poetics Petera Stockwella (2020)
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.16
PDF
Krzysztof M. Maj
347-364
Ludotopia. O granicy świata gry
https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.17
PDF