Joanna Bator w polskim polu literackim
PDF

Słowa kluczowe

Joanna Bator
feminism
Nike prize
literary field

Jak cytować

Kocznur, A. (2021). Joanna Bator w polskim polu literackim. Przestrzenie Teorii, (35), 247–261. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.12

Abstrakt

The starting point of the article is locating Joanna Bator in the Polish literary field using Pierre Bourdieu’s methodology, and considering such elements as gender determinants, the author’s attitude towards the media and self-creation, and the time of the prose’s debut. The Nike Prize Bator was awarded in 2013, and not only did enable this author to maintain autonomy in her field, but also led to a change in poetics, i.e. a change in the dominant genre of her novel from magical realism to fairy tale. The article describes the conditions that influenced the transfer of the author by critics from the current of high and award-winning literature to the prose of the medium.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.12
PDF

Bibliografia

Antonik D., Autor jako marka: literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014.

Barrie J.M., Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich, przeł. A. Wieczorkiewicz, Poznań 2018.

Bator J., Sulej K., Pokój z widokiem, [w:] Własny pokój, Virginia Woolf, przeł. A. Graff, Warszawa 2019.

Bourdieu P., Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa 2004.

Bourdieu P., Reguły sztuki, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001.

Chowaniec U., „Femme mélancolique”, czyli o pesymizmie najnowszej literatury kobiecej, [w:] Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Kraków 2011.

English J.F., Ekonomia prestiżu, przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

Gajewska A., Miłość w czasach patriarchatu. Proza feministyczna wobec konwencji romansu i melodramatu na przykładzie „Bambino” Ingi Iwasiów i „Piaskowej góry” Joanny Bator, [w:] Miłość we współczesnych tekstach kultury, red. M. Szczepaniak, Bydgoszcz 2010.

Jankowicz G. i in., Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Kraków 2014.

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.

Lunnemann P., Jensen M.H., Jauffred L., Gender bias in Nobel Prizes, „Humanities & Social Sciences Communication” 2019, nr 5, <https://www.nature.com/articles/s41599-019-0256-3> [dostęp: 30.04.2021].

Riviere J., Womanliness as a masquerade, „The International Journal of Psychoanalysis” 1929, nr 10, s. 303–313.

Świerkosz M., W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm, Warszawa 2014.

CYTOWANE WYWIADY I RECENZJE

Karaszewska Z., Stano S., Wizualna strona istnienia, [w:] Pod podszewką. Prawdziwy wizerunek pisarza, Warszawa 2018.

Kwaśniewski T., Joanna Bator. Jestem nienażyta, „Newsweek” 2013, 16–29.12, nr 51/52.

Marcysiak K., Kultowe rozmowy: Joanna Bator, <https://www.youtube.com/watch?v=3HY5GH8HAm8> [dostęp: 5.01.2019].

Nowacki D., Recenzja: „Piaskowa Góra” Joanny Bator, <http://wyborcza.pl/1,75517,6253476,Piaskowa_Gora__Bator__Joanna.html> [dostęp: 3.05.2019].

Pruszyński R., Poruszający wywiad z Joanną Bator. O życiu w Japonii, nieudanym związku i nagrodzie Nike, <https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,poruszajacy-wywiad-z-joanna-bator,10036723,artykul.html> [dostęp: 16.04.2019].

Świątynia Nike. Wywiad z Joanną Bator, [w:] Rozmowy z autorami – lubimyczytac.pl, pod red. D. Warszawskiego, J. Janowicz, <https://issuu.com/lubimyczytac.pl/docs/rozmowy_z_autorami_-_lubimyczytac.p> [dostęp: 5.06.2019].

Wienias A., Interesuje mnie przede wszystkim opowiadanie ciekawych historii, <http://fraza.univ.rzeszow.pl/numer/85-Rozmowa-z-Joanna-Bator.php> [dostęp: 5.06.2019].

Winiarski J., Idealny sposób na kwietniową noc. Rozmowa z Joanną Bator, <http://www.literaturajestsexy.pl/idealny-sposob-na-kwietniowa-noc-rozmowa-z-joanna-bator/> [dostęp: 6.03.2019].

Wodecka D., Bator: Moje przykazania od III do X, <http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,12782963,Bator__Moje_przykazania_od_III_do_X.html> [dostęp: 14.07.2019]