Warsztat duetu autorskiego. O pisaniu kolaboratywnym Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Black Paris
Jolanta Fuchsówna
collaborative writing
multi-author work
Jan Brzękowski

Jak cytować

Wójtowicz, A. ., & Boruszkowska, I. (2021). Warsztat duetu autorskiego. O pisaniu kolaboratywnym Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego. Przestrzenie Teorii, (35), 139–153. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.6

Abstrakt

The article presents the concept of collaborative writing or multi-author writing using the example of the novel Black Paris by Jolanta Fuchsówna, a forgotten columnist of the “Ilustrowany Kurier Codzienny”, and the avant-garde poet and writer Jan Brzękowski. This interwar novel from 1932 is yet to be published in book form. The specificity of the preserved materials and the manuscript make the concept of collaborative writing the operative one for studying the text and describing these writers’ collaboration.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.6
PDF

Bibliografia

Balakireva M., Concept paradoxal de „collective creation” dans l’avant-garde française: le rôle du groupe dans la création artistique, „Studia UBB Dramatica” 2016, nr 2.

Benjamin W., Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, przeł. J. Sikorski, [w:] tegoż, Twórca jako wytwórca, Poznań 1975.

Blake J., Le tutmulte noir. Modersnist Art and Popular Entertainment in Jazz-Age Paris, 1900–1930, Pennsylvania 1999.

Bornstein G., Jak czytać stronę. Modernizm i materialność tekstu, przeł. J. Sobesto i T. Kunz, „Wielogłos” 2017, nr 1.

Borowiec P., Między sensacją a nauką. Obraz produktów krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1939), Kraków–Rzeszów 2005.

Boruszkowska I., Wójtowicz A., Maszynopis w dobie „kultury przemysłowej”. O dwóch wersjach „Czarnego Paryża” Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego, „Sztuka Edycji” 2019, vol 16, nr 2.

Boruszkowska I., Wójtowicz A., Zapomniana powieść Joli Fuchsówny i Jana Brzękowskiego albo o dwóch maszynopisach międzywojennej powieści kryminalnej „Czarny Paryż”, „Ruch Literacki” 2019, nr 2.

Brzękowski J., Literatura stosowana, „Kurier Literacko-Naukowy” 1932, nr 40.

Brzękowski J., Pacyfizm, [w:] Wiersze awangardowe, oprac. S. Jaworski, Kraków 1981.

de Biasi P.M., Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.Donin N., Ferrer D., Auteur(s) et acteurs de la genèse, „Genesis” 2015, nr 41, <https://journals.openedition.org/genesis/1440> [dostęp: 6.09.2021].

Fuchsówna J., List do Jana Brzękowskiego z 17 lipca 1935 r. (rękopis), (Korespondencja Jana Brzękowskiego E-F, sygn. BPP 1225).

Fuchsówna J., Literatura na szaro, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 13.01.1936.

Kittler F.A., Gramophone, Film, Typewriter, trans. G. Winthrop-Young, M. Wutz, Stanford 1999.

Kracauer S., Kult dystrakcji. O berlińskich kinoteatrach, przeł. M. Krakowska, [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T.Majewski, Warszawa 2008.

Kurek J., Błyskawiczna lista wspomnień, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1980, z. 4.

Listy Jana Brzękowskiego do Juliana Przybosia, [w:] Źródła do historii awangardy, oprac. T. Kłak, „Archiwum Literackie” 1981, t. 24.

Ross M., Authors and Owners. The Invention of Copyright, Cambridge and London 1993.

Russel Ch., Konflikt między awangardową wyobraźnią i „praxis”, tłum. J. Płuciennik, „Teksty Drugie” 2001, nr 5.

Segeberg H., Literatura w kulturze przemysłowej, przeł. B. Balicki, „Teksty Drugie” 2012, nr 6.

Skwarczyńska S., O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki” 1931, nr 1.

Stillinger J., Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius, New York 1991.

Strożek P., Nadzy ludzie w śródmieściu. Artystyczne manifestacje warszawskich futurystów w kontekście historii zjawiska performance art, [w:] Dwudziestolecie 1918–1939.

Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, red. A. Zieniewicz, A. Kowalczyk, T. Wójcik, Warszawa 2010.

Warden C., Modernist and Avant-Garde Performance. An Introduction, Edinburgh 2015.

Wójtowicz A., „Czarny Paryż” – nieznana powieść Jana Brzękowskiego i Jolanty Fuchsówny, „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4.