Akt założycielski polskiego strukturalizmu immanentnego: Juliusza Kleinera Treść i forma w poezji
PDF

Słowa kluczowe

Juliusz Kleiner
content
form
structuralism

Jak cytować

Obremski, K. (2021). Akt założycielski polskiego strukturalizmu immanentnego: Juliusza Kleinera Treść i forma w poezji. Przestrzenie Teorii, (35), 125–137. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.5

Abstrakt

In Polish literary studies methodology, Kleiner’s status as entirely marginal, if not anachronistic, can be justified only on one condition, namely if we overlook the study Content and form in poetry (“Przegląd Warszawski” 1922, r. 2, vol. 2, pp. 323–333), for it can be read as the rejected cornerstone of Polish immanent structuralism. Due to the ambiguity of the term “structuralism”, it is necessary to define its meaning here: it will be determined by the historical context, i.e. the Course in General Linguistics (first edition: 1916). Adopting Janusz Sławiński’s terminology, we may add that it is a rejected cornerstone of immanent (“unconscious”) structuralism not a formulated one.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.5
PDF

Bibliografia

Hutnikiewicz A., Słowo wstępne, [w:] J. Kleiner, W kręgu historii i teorii literatury, wybór, oprac. A. Hutnikiewicz, Warszawa 1981.

Kleiner J., W kręgu historii i teorii literatury, wybór, oprac. A. Hutnikiewicz, Warszawa 1981.

Markiewicz H., Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

Saussure F. de, Kurs językoznawstwa ogólnego, przekł. K. Kasprzyk, wstęp i przypisy K. Polański, Warszawa 2002.

Skwarczyńska S., Juliusz Kleiner jako metodolog i teoretyk literatury, [w:] Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności, red. F. Araszkiewicz, Lublin 1961.

Stankiewicz E., Poetyka i sztuka słowa, Kraków 1966.

Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje, red. D. Ulicka, W. Bolecki, Warszawa 2012.