Ku teatrowi agonistycznemu. Pippa Delbona Waleczność rycerska w Teatrze San Carlo
PDF

Słowa kluczowe

Pippo Delbono
agonistic theater
Cavalleria rusticana
dramaturgy

Abstrakt

The author aims to outline the dramatic work of the Italian director Pippo Delbon as establishing a theater of agon. From the state of research, she analyzes the staging of Pietro Mascagni’s Cavalleria rusticana and formulates the theory of Delbonos’s theater of agon based on M. de Certeau’s and W. Świątkowska’s papers and the theories of dramaturgy of Anna Krajewska and Dariusz Kosiński.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.9
PDF

Bibliografia

Bentivoglio L., Pippo Delbono. Corpi senza menzogna, Firenze 2009.

Bionda N., Gualdoni C., Visioni incociate. Pippo Delbono tra cinema e teatro, Corazzano (Pisa) 2011.

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Kocur M., Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaksońskich, Wrocław 2010.

Kosiński D., Performatyka. W(y)prowadzenia, Kraków 2019.

Krajewska A., Dajcie mi dramat, a poruszę świat, [w:] Dramaturg w teatrze, literaturze, sztuce, Poznań 2018, s. 207–225.

Manzella G., La possibilità della gioia, Firenze 2017.

Merczyński J., Opera jest więzieniem, „Rzeczpospolita” 23 września 2004, nr 224, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/20800/opera-jest-wiezieniem (dostęp: 19.10.2021).

Motta F., Punta al cuore la Cavalleria Rusticana di Pippo Delbono al Teatro San Carlo di Napoli, „Il Sole 24 ore online” 17 lipca 2012, https://www.pippodelbono.it/opera/item/38-cavalleria-rusticana.html (dostęp: 19.10.2021).

Świątkowska W., Dramaturgia przestrzeni, [w:] Dramaturg w teatrze, literaturze, sztuce, red. W. Baluch, A. Krajewska, Poznań 2018, s. 45–58.