„wymienię wzrok na dotyk”. Poetyka oglądu w twórczości Tadeusza Różewicza
PDF

Słowa kluczowe

Tadeusz Różewicz
poetyka oglądu
korespondencje sztuk
poezja jako poznanie
analiza fenomenologiczna

Jak cytować

Cieślak, R. (2014). „wymienię wzrok na dotyk”. Poetyka oglądu w twórczości Tadeusza Różewicza. Przestrzenie Teorii, (21), 23–38. https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.2

Abstrakt

The author poses the question of the importance of a sensory experience in Tadeusz Różewicz’s poetry, including the possibility of the co-existence of and/or replacement of the dominant sense of sight by that of touch. In poetic practice, this change is expressed by the metaphor “touching sight”. Phenomenological analysis allows one to determine the cognitive order in which the perception of an image precedes the perception of a word. The author argues that the understanding of poetry as the philosophy of art requires establishing a list of recalls of images and reconstructing cognitive order (including the subjective experience of space), which together create the “poetics of view”. When interpreted from this perspective, poetry can be treated as testimony to the knowledge of reality.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.2
PDF

Bibliografia

T. Rożewicz, Poezje, Krakow 1988, t. 1-2.

T. Rożewicz, Proza, [w:] Utwory zebrane, t. 1-3, Wrocław 2004; zfr – T. Rożewicz, zawsze fragment. recycling, Wrocław 1998.

T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Rożewicza. Od poetyki tekstudo poetyki lektury, Krakow 2005, s.89.

T. Rożewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Warszawa 1971, s. 97-100.

B. Leśmian, Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego, [w:] tenże, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 47.

R. Cieślak, „Oko poety”. Poezja Tadeusz Rożewicza wobec sztuk wizualnych, Gdańsk 1999.

R. Cieślak, Widzenie Rożewicza, Warszawa 2013.

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918–1939, Warszawa 1996.

I. Lorenc, Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 2001.

M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistow do Bergsona,przeł. J. Przeźmiński, [w:] Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz,

Kraków 1998, s. 318.