Nr 21 (2014)

Rozprawy

Janusz Degler
11-22
O marginaliach (i nie tylko) Tadeusza Różewicza
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.1
PDF
Robert Cieślak
23-38
„wymienię wzrok na dotyk”. Poetyka oglądu w twórczości Tadeusza Różewicza
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.2
PDF
Anna Krajewska
39-58
Różewicza sztuki splątane. Interpretacja performatywna
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.3
PDF
Arent van Nieukerken
59-76
„Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym” – malarskie i inne cytaty jako „dodatek” do rozpraszającego się życia
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.4
PDF
Ryszard Kazimierz Przybylski
77-92
Różewicz o sobie samym jako innym
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.5
PDF
Andrzej Skrendo
93-107
Anty-Gombrowicz i Różewicz
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.6
PDF
Agata Stankowska
109-133
Ikonoklazm odwrócony. Tadeusz Różewicz w poszukiwaniu form „wewnętrznego obrazu”
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.7
PDF
Piotr Śliwiński
135-143
Autoportret niemożliwy
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.8
PDF
Ewelina Woźniak
145-165
Dramatyczne konstruowanie twarzy w wybranych utworach Tadeusza Różewicza
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.9
PDF
Agnieszka Rosales Rodriguez
167-180
Wspólna twarz – Różewicz, Rembrandt i starość
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.10
PDF
Irena Górska
181-194
„Śmierć w starych dekoracjach”, czyli „aisthesis” według Tadeusza Różewicza
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.11
PDF
Hanna Marciniak
195-208
Obraz fotograficzny – między archiwum a pozorem. Fotografie w „nożyku profesora” Tadeusza Różewicza
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.12
PDF

Noty o Autorach

341-345
Noty o autorach
PDF