Maria Krysztofiak. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego
PDF

Słowa kluczowe

teoria translatologiczna
pragmatyka przekładu artystycznego

Jak cytować

Lukas, K. (2012). Maria Krysztofiak. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. Przestrzenie Teorii, (18), 249–262. https://doi.org/10.14746/pt.2012.18.13

Abstrakt

Review of Maria Krysztofiak. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego
https://doi.org/10.14746/pt.2012.18.13
PDF

Bibliografia

Maria Krysztofiak, Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

A. Legeżyńska, Przekład: pewniki, spory i pytania w translatologii, [w:] W. Bolecki, R. Nycz (red.), Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Warszawa 2002, s. 285-305, tu s. 302.

J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa pod red. U. Dąmbskiej- Prokop, Częstochowa 2000.

M. Tryuk, Ile teorii przekładu w polskich tekstach translatorycznych?, [w:] A. Kukułka- Wojtasik (red.), Translatio i literatura, Warszawa 2011, s. 327-340, tu s. 340.

K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

R. Lachmann, Mnemotechnika i symulakrum, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 285- 321, tu s. 308.

K. Kaindl, Zwischen Fiktion und Wirklichkeit: TranslatorInnen im Spannungsfeld von Wissenschaft, Literatur und sozialer Realität, [w:] L. Schippel (Hrsg.), Translationskultur – ein innovatives und produktives Konzept, Berlin 2008, s. 307-333.

K. Kaindl, Von Fahrmännern, Drachen und Killern: Zur fiktionalen Identität von TranslatorInnen und ihrer theoretischen Fundierung, [w:] B. Sommerfeld, K. Kęsicka (Hrsg.), Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption, Frankfurt a.M. 2010, s. 53-72.