„Muszę mieć maskę, wściekłą maskę”. Polemika z Marią Anną Potocką
PDF

Słowa kluczowe

S.I. Witkiewicz
Witkacy
maska
ekspresja twarzy
fotografia
portret
filozofia

Abstrakt

Okołowicz Stefan, „Muszę mieć maskę, wściekłą maskę”. Polemika z Marią Anną Potocką [“I have to have a mask, a mad mask”. Polemicising with Maria Anna Potocka]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 217-233. ISBN 978-83- 232-2210-1. ISSN 1644-6763. Polemicising with Maria A. Potocka’s view, the author reflects on the problem of mask and facial expression in the life and work of S.I. Witkiewicz. They appear here as an expression of philosophy of man, a specific feature of the personality of the author of Szewcy [The Shoemakers] whose whole life, artistic and philosophical activity was marked by “facial expression”. The article also reminds the unusually important texts of Stefan Szuman, Witkacy’s friend, who points to the essence of Witkacy’s portraits. The last question discussed in this article is the problem of ascribing to Witkacy of the authorship of most of the photographs in which he is presented (since they are a documentation of his artistic creations) while actually the authors of these photographs are a dozen or so photographer friends of Witkacy.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.11
PDF

Bibliografia

B. Danek-Wojnowska, Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny Czerwijowskiej,

„Twórczość” 1971, nr 9, s. 26.

O. Wilde, Dialogi o sztuce, przeł. M. Feldmanowa, Warszawa 1923, s. 121, [w:] B. Danek-

Wojnowska, Listy..., dz. cyt., s. 14.

J. Leszczyński, Filozof metafizycznego niepokoju, [w:] Stanisław Ignacy Witkiewicz,

człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, red. T. Kotarbiński, J.E. Płomieński, Państwowy

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957, s. 93-94.

S. Okołowicz, Metafizyczna dziwność istnienia w fotografiach Stanisława Ignacego

Witkiewicza, „Rocznik Historii Sztuki” 2006; tenże, Miny Witkacego. W poszukiwaniu „wewnętrznego” idioty, [w:] Witkacy. Psychoholizm, red. M.A. Potocka, Bunkier Sztuki, Kraków 2009, s. 307.

S.I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, wstęp i opracowanie A. Micińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 436.

B. Danek-Wojnowska, Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny Czerwijowskiej,

dz. cyt., s. 36.

M.A. Potocka, Antropologia sztuki. „Ja” jako materiał twórczy, [w:] Witkacy. Psychoholizm,

dz. cyt.

M.A. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia, Kraków 2010

S. Szuman, Rzecz o zjawisku śmierci w sztuce, „Przegląd Współczesny” 1931, nr 110, s. 349.

B. Danek-Wojnowska, Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Heleny Czerwijowskiej,

dz. cyt., s. 28.

S. Szuman, Portrety Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Czas” 1932, nr 18.

A. Kępiński, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 74.

U. Czartoryska, O fotografiach Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] Co robić po

kubizmie?, red. J. Malinowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984, s. 244.

E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza,

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 63.

S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1928–1931), przygotowała do druku A. Micińska,

opracował i przypisami opatrzył J. Degler, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

, s. 253, 254, 277, 278.

R. Malczewski, Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego, LTW, Warszawa 1999, s. 70.

U. Czartoryska, Wystawa „Stanisław Ignacy Witkiewicz – fotografie”, Łódź 1979,

kopia maszynopisu – ulotka informująca o wystawie, s. 2.

I. Jakimowiczowa, System i wyobraźnia. Wokół malarstwa Witkacego, Wydawnictwo

„Wiedza o Kulturze” Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 108.