Personalne dossier dramatów Witkacego*
PDF

Słowa kluczowe

Witkiewicz
Witkacy
dramat
teoria Czystej Formy
charakter

Abstrakt

brak
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.14
PDF

Bibliografia

T. Boy-Żeleński, Szkice literackie, [w:] Pisma, t. 6, Warszawa 1956, s. 70-85.

K. Irzykowski, Walka o treść, [w:] Cięższy i lżejszy kaliber, Warszawa 1957, s. 340.

A. van Crugten, Witkiewicz, czyli Walka płci, przeł. W. Bieńkowska, „Twórczość”, 1968, nr 1.

K. Puzyna, Wstęp [do:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 1, Warszawa 1962, s. 31,32.

A. Ważyk, O Witkiewiczu, „Dialog”, 1965, nr 8, s. 71, 72

J. Kłossowicz, Teoria i dramaturgia Witkacego, „Dialog”, 1959, nr 12, s. 89.

M. Masłowski, Bohaterowie dramatów Witkacego, „Dialog”, 1967, nr 12. S.92.

J. Błoński, Teatr Witkiewicza, „Dialog”, 1967, nr 12, s. 73, 74.

A. Kijowski, Samobójstwo przez parodię, „Twórczość”, 1960, nr 9.

L. Sokół, Glossa do „Janulki”, „Dialog”, 1965, nr 9, s. 115.

R. Caillois, Modliszka, [w:] Odpowiedzialność i styl, Warszawa

M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne, [w:] Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa 1969.

E. Wysińska, Witkacy jako klasyk, „Dialog”, 1966, nr 5.

S.I. Witkiewicz, Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze, [w:] Nowe formy w malarstwie,

Warszawa 1959, s. 281.

K. Wyka, Trzy legendy tzw. Witkacego, [w:] Łowy na kryteria, Warszawa 1965.

J. Błoński, Znaczenie i zniekształcenie w „czystej formie” S.I. Witkiewicza, „Miesięcznik

Literacki”, 1967, nr 8, s. 27

J. Ziomek: Komizm – parodia – trawestacja, [w książce zbiorowej:]

Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, Wrocław 1966.

H. Markiewicz, Parodia a inne gatunki literackie, „Dialog”, 1967, nr 11.

D. Bayer, Der triviale Familien- und Liebesroman im 20. Jahrhundert, Tübingen 1963.

D. Danek, O cytatach struktur (quasi-cytatach) i ich funkcji w wewnętrznej polemice literackiej, [w książce zbiorowej:] Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, pod red. M.R. Mayenowej i J. Sławińskiego, Wrocław 1968.

M. Szpakowska, Witkiewiczowska teoria kultury, „Dialog”, 1968, nr 10, s. 116.

S.I. Witkiewicz, Węzłowisko upośledzenia (fragment Niemytych dusz), „Skawa”, 1939, nr 2.

S.I. Witkiewicz, Polemika z krytykami, oprac. J. Degler, „Pamiętnik Teatralny”, 1969, z. 3, s. 314, 318.

S.I. Witkiewicz, Dlaczego powieść nie jest dziełem Sztuki Czystej?, „Zet”, 1934.

W: A. Mencwel, Witkacego jedność w wielości, „Dialog”, 1965, nr 12, s. 95.

F. Bielak, Coś nowego, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”,

, nr 1-2, 41.

K. Pomian, Witkiewicz zredukowany do absurdu, „Dialog”, 1970, nr 3, s. 107. s. 149.

E. Kretschmer, Körperbau und Charakter, Berlin 1942, s. 198 i n.