Ocalić tajemnicę - specyfika inscenizacyjna teatru tańca Piny Bausch

Main Article Content

Monika Roszak

Abstrakt

In the article are presented the fundamental determinants of the style of the theatre of Pina Bausch. Tanztheater Wuppertal performances delight with their totality and originality (stage design, costumes, the musical layer, textual layer). Montage, collage, acting based on improvisation - these are the means which are the pillars of Bausch's theatre. Tanztheater Wuppertal performances have reformed the modern ballet and created a new kind of performance based - apart from dance, movement and pantomime - on the realistic activities, routine behaviours, dialogues and singing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje

Bibliografia

 1. W. T om a s z ew sk i , Człowiek tańczący, Warszawa 1991.
 2. R. S ch e ch n e r , Przyszłość rytuału, przeł. T. Kulikowski, Warszawa 2000.
 3. J. B ra ch -C za in a , Etos nowej sztuki, Warszawa 1984.
 4. J. E k ie r t , Lustro epoki, Warszawa 1988.
 5. S. S ch l ich e r , Tanztheater. Traditionen und Freiheiten, Hamburg 1987.
 6. A. K r ó l ica , Teatr tańca. Geneza nowej formy sztuki teatralnej, http://www.nowy taniec.pl/czytelnia/teatr_tanca_anna_krolica.pdf.
 7. A. D z iu r o s z , Fenomen twórczości Piny Bausch, Warszawa 2005.
 8. N. S e rv o s , Pina Bausch. Tanztheater, München 2003.
 9. B. M a tk ow sk a -Sw ię s , Podróż do Nieuchwytnego. Rozmowy z Krystianem Lupą, Kraków 2003.
 10. R. S z y d łow sk i , Brecht. Opowieść biograficzna, Warszawa 1986.
 11. J. S chm id t , Pina Bausch. Tanzen gegen die Angst, München 2002.
 12. H.-G. G a d am e r , Dziedzictwo Europy, przeł. i wstępem opatrzył A. Przyłębski, Warszawa 1992.
 13. L. B en t iv o g l io , Pina Bausch oder Die Kunst über Nelken zu tanzen, übers.
 14. U. Hörner, Frankfurt am Main 2007, (Leben und Tod, Schöpfung und Zerstörung, Licht und Schatten).
 15. K. O rz e s z ek , Przy vodce o goździkach, „Didaskalia” nr 28, grudzień 1998.
 16. K. Lupa, Utopia 2. Penetracje, Kraków 2003.
 17. P. P avis, Słownik terminów teatralnych, Słowo wstępne A. Ubersfeld, przeł. Opracował i uzupełnieniami opatrzył S. Świątek, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002.
 18. W. K a rp iń sk i , Pina Bausch, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 2, R. XII.
 19. M. G o ła s z ew sk a , Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa-Kraków 1997.
 20. M. S em i l , E. W y s iń sk a , Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie, Warszawa 1990.
 21. D. K u sp it , Koniec sztuki, przeł. J. Borowski, Gdańsk 2006.
 22. A. Duda, Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym, Gdańsk 2006.
 23. E.T. Hall, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 2001.
 24. E.T. Hall, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa 2001.