„Rojenia międzyanatomiczne” i „anagramy ciała”: Konstanty A. Jeleński i prace Hansa Bellmera
PDF

Słowa kluczowe

Konstanty A. Jeleński
Hans Bellmer
ekphrasis
psychoanalyses
The Doll (Die Puppe)

Jak cytować

Swoboda, B. (2022). „Rojenia międzyanatomiczne” i „anagramy ciała”: Konstanty A. Jeleński i prace Hansa Bellmera. Przestrzenie Teorii, (37), 71–81. https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.4

Abstrakt

The aim of this article is to discuss and analyze an extensive essay by Konstanty A. Jeleński, entitled Bellmer albo anatomia miłości fizycznej i nieświadomości [Bellmer or the anatomy of physical love and the unconsciousness], devoted to the works of Hans Bellmer, a German painter, drawer and writer. The article presents the scope and nature of artistic activities undertaken by Bellmer and the way in which these activities and works were described and interpreted by Jeleński. The aim of the article is to show the basic contexts in which Jeleński placed controversial and ambiguous works by the German artist. The article also mentions the main interpretative keys Jeleński uses to show the creative philosophy and uncover the secrets of artistic expression, especially the mechanisms of perceiving the body and visual manifestations of unconsciousness which come to the fore in Bellmer’s works.

https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.4
PDF

Bibliografia

Bellmer H., Mała anatomia nieświadomości fizycznej albo anatomia obrazu, przeł. J.M. Kłoczowski, Lublin 1994.

Bielecki M., Konstanty A. Jeleński – historyk literatury nowoczesnej, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

Foster H., Prosthetic Gods, Cambridge (Mass.) 2004.

Gombrowicz. Walka o sławę. Korespondencja, część druga, układ przedmowy J. Jarzębski,

przypisy T. Podoska, M. Nycz, J. Jarzębski, tłum. listów z jęz. francuskiego I. Kania, Kraków 1998.

Gry Lalki. Hans Bellmer. Katowice 1902 – Paryż 1975, wybór i oprac. A. Przywara i A. Szymczyk, Gdańsk 1998.

Jeleński K.A., Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości, Gdańsk 1998.

Jeleński K.A., Chwile oderwane, wyb. i oprac. P. Kłoczowski, Gdańsk 2007.

Kandziora J., Autobiograficzne tło eseistyki Konstantego Jeleńskiego, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 3. https://doi.org/10.18318/pl.2012.3.5

Kot A., Masculine‑feminine fantasies: the phantasmagorias of Hans Bellmer, „Estetyka i Krytyka” 2015, nr 2.

Łojszczyk E., Niejasne postanowienie roślinnej natury. Strategie mimikry w twórczości Hansa Bellmera i Brunona Schulza, „Konteksty. Polska sztuka ludowa” 2010, nr 1.

Taylor S., Hans Bellmer in The Art Institute of Chicago. The Wandering Libido and the Hysterical Body, „Art Institute of Chicago Museum Studies” 1996 (Vol. 22), nr 2. https://doi.org/10.2307/4104319

Webb P., Death, Desire and the Doll. The Life and Art of Hans Bellmer, Chicago 2004. https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T007700

Webb P., Short R., Hans Bellmer, New York 1985.