Nr 37 (2022)

Artykuł wstępny

Anna Krajewska
7-12
Niegotowy świat
PDF

Rozprawy

Seweryna Wysłouch
15-30
Obraz i tekst. Na wysokiej górze. Commedia della lingua Krystyny Miłobędzkiej w ilustracjach Iwony Chmielewskiej
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.1
PDF
Barbara Englender
31-44
Na styku mediów, na styku technik. „Foto-grafia” klasyczna i cyfrowa w polskiej poezji najnowszej
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.2
PDF
Joanna Szweda
45-70
U źródeł chaosu. Relacje słowa i obrazu w Czarnych kartach grupy Oneiron
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.3
PDF
Bartosz Swoboda
71-81
„Rojenia międzyanatomiczne” i „anagramy ciała”: Konstanty A. Jeleński i prace Hansa Bellmera
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.4
PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake
83-95
„Negatyw świata”. Inspiracje techniką graficzną jako źródło refleksji metaliterackiej – na przykładzie wiersza Ewy Lipskiej Albatros i grawer
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.5
PDF
Kamil Barski
97-120
Koncept album – między teorią a praktyką i literaturą a muzyką. Próba wyostrzenia definicji i propozycja metody badania mechanizmów spójności
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.6
PDF
Andrzej Zawadzki
121-144
Koniec wieku poetów? O zszyciach literatury i filozofii
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.7
PDF
Marek Hendrykowski
145-157
Na dnie oka. Dziesiąta Muza z perspektywy stulecia
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.8
PDF
Piotr Gorliński-Kucik
159-177
Interpretacja jako samozbawienie. O Gnieździe światów M.S. Huberatha
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.9
PDF
Adam Woźniak
179-200
„Ani cienia wspólnoty”. Wątki immunologiczne w powieściach Magdaleny Tulli
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.10
PDF
Krystian Saja
201-221
Historiografia wobec poetyzacji słowa. Znaczenie literatury kontrfaktycznej dla popularyzacji wiedzy historycznej
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.11
PDF
Jacek Bielawa
223-247
Asceza, akrobacja, aleturgia. O konwersji w literaturze
https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.12
PDF