Na dnie oka. Dziesiąta Muza z perspektywy stulecia
PDF

Słowa kluczowe

The Tenth Muse
aesthetics
cinema
film
art of moving picture
correspondence of arts
film culture
ready-mades

Abstrakt

The article attempts to reread Karol Irzykowski’s classic treatise on cinema and to recognize the importance of its significance in the context of the entirety of changes and achievements of humanistic culture in the interwar period.

https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.8
PDF

Bibliografia

Gołębiewska M., Irzykowski. Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego, Warszawa 2006.

Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań 1993.

Irzykowski K., Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina, Kraków 1924; ponadto edycja krytyczna: Dziesiąta Muza oraz pomniejsze pisma filmowe, red. naukowa Andrzej Lam, Kraków 1982.

Na dnie oka. Dziesiąta Muza z perspektywy stuleciaJakóbczyk J., Szachy literackie? Rzecz o twórczości Karola Irzykowskiego, Katowice 2005.

Kołos S., O sile anachronizmu, czyli „X Muza” Karola Irzykowskiego wobec nowej historii filmu, [w:] Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego, red. H. Ratuszna, Toruń 2016, s. 121–129.

Nazarian E., The Tenth Muse. Karol Irzykowski and Early Film Theory, Saarbrücken 2011.

Nycz R., Wynajdywane porządki. Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 2, s. 83–92.

Panek S., Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O młodopolskich wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, t. 50, Poznań 2006.

Panek S., Mosty Karola Irzykowskiego, Poznań 2019.

Słonimski A., Romans z X Muzą. Teksty filmowe z lat 1917–1976, red. naukowa M. Hendrykowska, M. Hendrykowski, Warszawa 2007.