Multimedialne oswojenie śmierci
PDF

Słowa kluczowe

death
culture
technology
multimedia
human being

Abstrakt

The paper presents a critical approach to Kultura i śmierć. Kres życia w perspektywie medialnego zapośredniczenia [Culture and death. The end of life from the perspective of media mediation] by Tomasz Błaszczyk (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2021). It discusses the main theses presented in the dissertation and invites the reader to reflect on the phenomenon of death, its place and role in technologically determined contemporary culture.

https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.15
PDF

Bibliografia

Ariès P., Rozważania o historii śmierci, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2007.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Baudrillard J., Wymiana symboliczna i śmierć, przeł. S. Królak, Warszawa 2007.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. M. Żakowski, Warszawa 2007.

Bauman Z., Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2004.

Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przeł. N. Leśniewski, Warszawa 1998.

Błaszczyk M., Wobec pytania o sens ludzkiej egzystencji, „Filozofia i Nauka” 2021, nr 9. https://doi.org/10.37240/FiN.2021.9.1.20

Błaszczyk T., Kultura i śmierć. Kres życia w perspektywie medialnego zapośredniczenia, Gdańsk 2021.

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1977.

Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2013.

Freud Z., Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1976.

Gorer G., Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, London 1965.

Gorer G., Pornografia śmierci, przeł. I. Sieradzki, „Teksty” 1979, nr 3.

Hałas E., Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością, Warszawa 2015. https://doi.org/10.31338/uw.9788323518273

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2010.

Jankélévitch V., To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2005.

Jaspers K., Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska, M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1980.

Kmita J., Kultura i poznanie, Warszawa 1985.

Levinson P., Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1999.

Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, przeł. A. Wojtasik, Warszawa 2017.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Ong W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Warszawa 2011. https://doi.org/10.31338/uw.9788323518273

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2004.

Szahaj A., Jean Baudrillard – między rozpaczą a ironią, „Kultura Współczesna” 1994, nr 1.

Znaniecki F., Współczynnik humanistyczny, Poznań 2011.