Obraz i tekst. Na wysokiej górze. Commedia della lingua Krystyny Miłobędzkiej w ilustracjach Iwony Chmielewskiej
PDF

Słowa kluczowe

Krystyna Miłobędzka
Iwona Chmielewska
picture book
word play
epiphany

Jak cytować

Wysłouch, S. (2022). Obraz i tekst. Na wysokiej górze. Commedia della lingua Krystyny Miłobędzkiej w ilustracjach Iwony Chmielewskiej. Przestrzenie Teorii, (37), 15–30. https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.1

Abstrakt

A fragment of Krystyna Miłobędzka’s theatre play for children Na wysokiej górze. Commedia della lingua (1990) was published separately (2014, 2017) as a work of both Krystyna Miłobędzka and Iwona Chmielewska, an author of picture books. Chmielewska tones down the word play in Miłobędzka’s text. Instead, she introduces images of the poet at different ages, depicted in contemplative poses, and presents the character’s epiphanic experience beyond time and space. The images and the text constitute separate, sylleptic sequences. The meditative atmosphere of Chmielewska’s illustrations adequately conveys the worldview of Miłobędzka – a “linguistic” poet, who refers to the poetry of the Far East.

https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.1
PDF

Bibliografia

Baluch A., Wstęp, w: Czyżewski T., Poezje i próby dramatyczne, oprac. A. Baluch, Wrocław 1992, BN, Seria I, nr 273.

Baranowicz Z., Polska awangarda artystyczna 1918–1939, Warszawa 1975.

Baszewska M., Picture booki Iwony Chmielewskiej jako medium otwierające na Innego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2013, nr 2, s. 59–77. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.020

Borowiec J., Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem, Wrocław 2009.

Chmielewska I., Oczy, Wrocław 2016.

Heekyoung K., Chmielewska I., Maum. Dom duszy, przeł. J. Lee, Wrocław 2016.

Heistein J., Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej, Wrocław 1977.

Jarniewicz J., Iwona Chmielewska pokazuje słowa, w: tegoż, Podsłuchy i poglądy, Instytut Mikołów 2015, s. 82–89.

Jaworska A., O „Sponad” Juliana Przybosia i Władysława Strzemińskiego, „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11, s. 97–130. https://doi.org/10.14746/pt.2009.11.6

Kaniewska B., O ważności obrazków, czyli ilustracja w książce dziecięcej, w: Literatura w kręgu sztuki. Tematy – konteksty – medialne transformacje, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, Poznań 2016, s. 155–173.

Karpowicz T., Falkiewicz A., Miłobędzka K., Dwie rozmowy (Oak Park / Puszczykowo / Oak Park). Wybór listów i ilustracji oraz wprowadzenia K. Miłobędzka, oprac. J. Borowiec, Wrocław 2011.

Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań 2017.

Miłobędzka K., Gdzie baba siała mak. Gry słowne dla teatru, Wrocław 2012.

Miłobędzka K., jest / jestem (wiersze wybrane 1960/2020), wybrał i opracował J. Borowiec, Lusowo 2020.

Miłobędzka K., Przesuwanka. Projekt graficzny E. Białacka, Wrocław 2003.

Miłobędzka K., Spis z natury, t. 3: Jesteś samo śpiewa. Z Krystyną Miłobędzką rozmawia Jarosław Borowiec, Lusowo 2019.

Miłobędzka K., znikam jestem. Cztery wieczory autorskie, Wrocław 2010.

Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Poznań 2008.

Miłobędzka K., Chmielewska I., Na wysokiej górze, Poznań 2014; wyd. 2: Lusowo 2017.

Mistrzyni słowoobrazu. Z Iwoną Chmielewską rozmawia Agnieszka Sowińska, „Gazeta Wyborcza” 2016, 23–24 kwietnia, „Magazyn Świąteczny”, s. 44–45.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Sobolewska A., Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach, Kraków 2003.

Sobolewska A., Mistyka dnia powszedniego, Warszawa 1992.

Szwed S., Kulomiotka [rozmowa z Iwoną Chmielewską], „Wysokie Obcasy” 2017, 15 lipca, s. 16–21.

Szyłak J., To ptak! To samolot! To ikonotekst! Książka – komiks – picturebook (medium czy media?), w zbiorze: Komiks i jego konteksty, red: I. Kiec, M. Traczyk, Poznań 2014.

Śniecikowska B., Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939, Kraków 2005.

Turowski A., W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979.

Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach. Wybór, opracowanie i redakcja J. Borowiec, Wrocław 2012.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Winiecka E., Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań 2012, s. 339–406.

Wysłouch S., Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.