Semiotyczne aspekty przekazu digitalnego. U podstaw literatury cyfrowej
PDF

Słowa kluczowe

semiotyka
kultura cyfrowa
hipertekst literacki
link
kursor
interfejs

Abstrakt

This paper focuses on the influence of the semiotic organization of the digital message on the creation of aesthetic meanings in digital art. It presents  modifications in the sphere of text presen-tation and focuses on functions that it play in creation of literary meanings. Moving, sound created, changing shape and color texture is the place of creation of meanings as well as the inter- action of the semantic of the texture and the semantic of words. New digital tools, e.g. program-ming, the interface are important part of new semiotic code that shapes literature (e.g. linking facilitates the creation of new forms of plots, the interface is a part of literary discourse, the cursor is both the medium of meanings and the tool of text working). The paper concludes that digital technologies redefine the ontology of the literary text and art discourse.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.3
PDF

Bibliografia

Arnheim R., Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, Gdańsk 2011.

Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Kraków 1975.

Balling H., Madsen A.K. (red.), From Homer to Hypertext. Studies in Narrative, Literature and Media, Odense 2002.

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000. Bolter J.D., Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, przeł. A. Małecka, M. Tabaczyński, Kraków-Bydgoszcz 2014.

Bolter J.D., Gromala D., Windows and Mirrors. Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency, London 2005.

Bootz P., Baldwin S. (red.), Regards Croisés. Perspectives on Digital Literature, Morgantown 2010.

Burbules N.C., Retoryka sieci: hiperlektura oraz krytyczny poziom piśmienności, przeł. J. Mach, [w:] Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008.

Burszta W.J., Książka i czytanie w popkulturowym reżimie symultaniczności, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 2007.

Chescher Ch., Ontologia domen cyfrowych, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Kraków 2001.

Eco U., Teoria semiotyki, przeł. M. Czerwiński, Kraków 2009.

Eskelinen M., Cybertext Poetics. The Critical Landscape of New Media Literary Theory, London-New York 2012.

Flusser V., Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, red. P. Zawojski, Katowice 2004. Kuźniarz L., Piasecki M., Zarys obiektowej metodologii analizy i projektowania multimedialnego interfejsu użytkownika. http://www.ii.pwr.wroc.pl/~piasecki/publications/kuzniarz_piasecki_MiSSI-98.pdf.

Gibb S., Czarne jagody, hipertekst, przeł. M. Pisarski, Kraków 2011, http://www.ha.art.pl/hiperteksty/czarne_jagody/czarne_jagody.html

Godzic W., Żakowski M. (red), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa 2007.

Gwóźdź A. (red.), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

Gwóźdź A. (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001.

Hall E.T., Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1997.

Hayles N.K., Stan wirtualności, przeł. J. Mach, [w:] Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2008.

Kalaga W., Mgławice dyskursu, Kraków 2001.

Kerckhove D. de, Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia, przeł. A. Maj, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Katowice 2009.

Kuźniarz L., Piasecki M., Zarys obiektowej metodologii analizy i projektowania multimedialnego interfejsu użytkownika, http://www.ii.pwr.wroc.pl/~piasecki/publications/kuzniarz_piasecki_MiSSI-98.pd.

Levinson P., Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1999.

Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk 2008.

Maj A., Derda-Nowakowski M. (red.), Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, Katowice 2009.

Manovich L., Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006.

Pawlicka U., (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków 2012.

Pisarski M., Nowe media – nowe opowieści? Fabułotwórczy potencjał struktur hipertekstowych, [w:] Przekaz digitalny. Aspekty semiotyczne, semantyczne i komunikacyjne, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

Pisarski M., Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013.

Pisarski M., Marecki P., Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, Kraków 2011.

Sandbothe M., Transwersalne światy medialne. Filozoficzne rozważania o Internecie, przeł. K. Krzemieniowa, [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wyb. A. Gwóźdź, Kraków 2001.

Schäfer J., Gendolla P. (red.), Beyond the Screen. Transformations of Literary Structures, Interfaces and Genres, New Brunswick, NJ, 2010 2010.

Schaffner A.K., From concrete to digital. The reconceptualization of poetic space, [w:] Beyond the Screen. Transformations of Literary Structures, Interfaces and Ge-nres, red. J. Schäfer, P. Gendolla, Bielefeld 2010.

Simanowski R., Digital Art and Meaning. Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Installation, Minneapolis 2011.

Simanowski R., Schäfer J., Gendolla P. (red.), Reading Moving Letters. Digital Litera-ture in Research and Teaching, Bielefeld 2010;

Szczęsna E. (red.), Przekaz digitalny. Aspekty semiotyczne, semantyczne i komunikacyjne, Kraków 2015.

Żółkiewski S., Bachtin i podstawowy problem semiotyki, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2.