Pressto.

Nagłowek strony

Nr 24 (2015)

Spis treści

Spis treści PDF
  1-6

Artykuł wstępny

Przestrzenie performatywne PDF
Anna Krajewska 7-9

Rozprawy

O ironii jako figurze retorycznej i postawie moralnej (z odniesieniem do Wittlina i Kierkegaarda) PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake 13-29
Skandal na kampusie. Dietrich Schwanitz czyta teorię systemów Niklasa Luhmanna PDF
Andrzej Denka 31-48
Semiotyczne aspekty przekazu digitalnego. U podstaw literatury cyfrowej PDF
Ewa Szczęsna 49-72
Dziki Zachód, dziki Wschód. Western a sprawa polska PDF
Jerzy Franczak 73-96
Nieistniejący mur? Problemy z opisem Muranowa PDF
Beata Przymuszała 97-108
O murze, którym była rzeka. Lament nad Dunajem Mihálya Kornisa PDF
Kinga Piotrowiak-Junkiert 109-123
Autobusem i tramwajem w przeszłość. Berlińskie zaszłości w twórczości Annett Gröschner PDF
Ewa Pytel-Bartnik 125-143
Mury Ceuty i Melilli. Od wykluczenia do autoseparacji PDF
Małgorzata Praczyk 145-158
Mur palestyński – dwie perspektywy. W stronę Jehudy Amichaja i Mahmuda Darwisza PDF
Joanna Roszak 159-170
Echa ‘dawnych’ podziałów w kontekście demokratycznych przemian w Irlandii Północnej i Republice Południowej Afryki. Analiza porównawcza na podstawie powieści Lucy Caldwell i Zoë Wicom PDF
Ryszard Bartnik 171-192

Interpretacje

(Nie) Chcieć być wszystkim. Stawrogin i najgłębsza otchłań Dostojewskiego PDF
Michał Kruszelnicki 195-218
Zapomniane dzieło Daniela Naborowskiego De temperamentis disputatio medica (1593) PDF
Agnieszka Raubo 219-244
Językowa materia i sens w poezji Adama Zdrodowskiego PDF
Dawid Kujawa 245-260
Muzyka jako nośnik „niewyrażalnego” w filmie Podwójne życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego PDF
Anna Al-Araj 261-274
Stojąc przed zamkniętymi drzwiami. Franz Kafka Piotra Dumały PDF
Kamil Kościelski 275-291

Prezentacje

Między rozumem a wolą mocy – światopogląd Tomasza Manna w latach pierwszej wojny światowej PDF
Jacek Kępa 295-325

Przekłady

Przedmowa. Rozważania człowieka niepolitycznego (przełożył Jacek Kępa) PDF
Tomasz Mann 329-354

Recenzje

Czytanie audiowizualności. O literaturze w cyberprzestrzeni PDF
Lilianna Dorak-Wojakowska 357-376
O możliwościach czytania dzieła operowego PDF
Anna Wypych-Gawrońska 377-389

Noty o Autorach

Noty o autorach PDF
  391-394


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo