Nr 24 (2015)
Przestrzenie Teorii

Rozprawy

Katarzyna Szewczyk-Haake
13-29
O ironii jako figurze retorycznej i postawie moralnej (z odniesieniem do Wittlina i Kierkegaarda)
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.1
PDF
Andrzej Denka
31-48
Skandal na kampusie. Dietrich Schwanitz czyta teorię systemów Niklasa Luhmanna
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.2
PDF
Ewa Szczęsna
49-72
Semiotyczne aspekty przekazu digitalnego. U podstaw literatury cyfrowej
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.3
PDF
Jerzy Franczak
73-96
Dziki Zachód, dziki Wschód. Western a sprawa polska
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.4
PDF
Beata Przymuszała
97-108
Nieistniejący mur? Problemy z opisem Muranowa
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.5
PDF
Kinga Piotrowiak-Junkiert
109-123
O murze, którym była rzeka. Lament nad Dunajem Mihálya Kornisa
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.6
PDF
Ewa Pytel-Bartnik
125-143
Autobusem i tramwajem w przeszłość. Berlińskie zaszłości w twórczości Annett Gröschner
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.7
PDF
Małgorzata Praczyk
145-158
Mury Ceuty i Melilli. Od wykluczenia do autoseparacji
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.8
PDF
Joanna Roszak
159-170
Mur palestyński – dwie perspektywy. W stronę Jehudy Amichaja i Mahmuda Darwisza
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.9
PDF
Ryszard Bartnik
171-192
Echa ‘dawnych’ podziałów w kontekście demokratycznych przemian w Irlandii Północnej i Republice Południowej Afryki. Analiza porównawcza na podstawie powieści Lucy Caldwell i Zoë Wicom
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.10
PDF

Noty o Autorach

391-394
Noty o autorach
PDF