Mur palestyński – dwie perspektywy. W stronę Jehudy Amichaja i Mahmuda Darwisza
PDF

Słowa kluczowe

mur izraelski
twórczość izraelska i palestyńska
konflikt izraelsko-palestyński

Abstrakt

The article is a reflection on the wall being built since 2002 between Israel and the Palestinian Authority. The paper presents this structure, its history and how it is reflected in poetry (Yehuda Amichai and Mahmud Darwish), reportage (Raja Shehadeh) and film. Artists’ initiatives once focussed on the Berlin Wall and more recently on the initiatives related to the Palestinian wall prompt the question how the media report on the present situation of the excluded. It is worth bearing in mind that memory or post-memory of our European wall and ghettos does not shape the discourse about the Middle-East. The preferred method of talking about walls has become geocritics (based more broadly on cultural and postcolonial studies; it is significant that the foundations of the theory of postcolonialism were put forward by a Palestinian – Edward Said).
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.9
PDF

Bibliografia

Amichaj J., Koniec sezonu pomarańczy, Izabelin 2000.

Amichaj J., Turyści, przeł. I. Amiel, „Zeszyty Literackie” 2007, nr 1 (97), s. 9.

Darwish M., A River Dies of Thirst, New York 2009.

Darwish M., The Butterfly’s Burden: Poems, Washington 2007.

Darwish M., Why Did You Leave the Horse Alone?, New York 2006.

Elad-Bouskila A., Modern Palestinian Literature and Culture, London 2014

Flottau H., Die eiserne Mauer. Palästinenser und Israelis in einem zerrissenen Land, Berlin 2009.

Fried E., Gesammelte Werke 2, hrsg. von V. Kaukoreit, K. Wagenbach, Berlin 1993. Gaszenie pożaru benzyną. Rozmowa Artura Domosławskiego z prof. Zygmuntem Baumanem, „Polityka”, 16 sierpnia 2011.

Gelvin J.L., Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009.

Jasiewicz E., Podpalić Gazę, Warszawa 2011.

Kitab S., Twórczość Ghassana Kanafaniego jako martyrologium Palestyńczyków, Bydgoszcz, 2002.

Le Roy M., Die Mauer. Bericht aus Palästina, Zürich 2012.

Lewis B., Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice, New York 1999.

Mahmoud Darwish. Exile’s Poet: Critical Essays, ed. by H. Khamis Nassar, N. Rahman, Northampton 2008.

Mauern als Grenzen, hrsg. von A. Nunn, Ph. von Zabern, Mainz 2009.

McKean Parmenter B., Giving Voice to Stones: Place and Identity in Palestinian, Austin 2010.

Ofer E., Die Mauer: Israel, Palästina, Frankfurt am Main 2004.

Oz A., Jak uzdrowić fanatyka, Warszawa 2006.

Oz A., Na ziemi Izraela, Warszawa 1996.

Oz A., Opowieść się rozpoczyna. Szkice o literaturze, Warszawa 2010.

Palestyna. Polityka – społeczeństwo – kultura, pod red. I. Kończak, M. Woźniak, Łódź 2009.

Rosenberg G., Kraj utracony. Moja historia Izraela, Wołowiec 2011.

Said E., Kultura i imperializm, Kraków 2009.

Said E., Za ostatnim niebem. Palestyńczycy, Warszawa 2002.

Shehadeh R., Dziennik czasu okupacji, Kraków 2014.

Shehadeh R., Palestyńskie wędrówki. Zapiski o znikającym krajobrazie, Kraków 2011.

Smoleński P., Arab strzela, Żyd się cieszy, Warszawa 2012.

Smoleński P., Balagan. Alfabet izraelski, Warszawa 2012.

Smoleński P., Izrael już nie frunie, Wołowiec 2011.

Stomma L., Mury, „Polityka” 2015, nr 31, s. 96.

Vargas Llosa M., Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna, Warszawa 2007.

White B., Apartheid izraelski, Warszawa 2010.

Zagajewski A., Wiersze wybrane, Kraków 2010.

Zertal I., Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, Kraków 2010.