Między rozumem a wolą mocy – światopogląd Tomasza Manna w latach pierwszej wojny światowej

Main Article Content

Jacek Kępa

Abstrakt

The work entitled “Reflections of an Unpolitical Man”, written during World War I, includes an essay against the Western states. Thomas Mann compares democratic countries and the societies created after the French Revolution with the German concept of society and a country based on conservative values. Equality is set against hierarchy, the individual against the community, and a secular perspective against a religious one. Defiance of the West is based on Protestantism. The references to Nietzsche and Schopenhauer, in agreement with Darwin's theory of evolution, are advanced by the West as an argument for the conflict between rationalism and irrationalism. At the end of Thomas Mann’s work, this conflict is solved by the “principle of irony”, which gives the author the opportunity to reconcile himself with the concept of democracy. This also dominated his future work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Prezentacje
Biogram autora

Jacek Kępa

Jacek Kępa (ur. 1961) – doktor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologii niemieckiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z administracji samorządowej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik samorządu gminnego. Autor książki pod tytułem „Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna” (2008), tłumacz fragmentów dzieł pisarza, publikowanych w kwartalnikach „Kresy”, „Przegląd Polityczny”, „Wyspa” i „Pro Fide, Lege et Rege”. Autor kilku opowiadań zamieszczonych w czasopismach „Odra” i „Akant” oraz opracowań o tematyce samorządowej.

Bibliografia

 1. Bruendel S., Zwei Strategien intellektueller Einmischung: Heinrich und Thomas Mann im Ersten Weltkrieg, [w:] I. Gilcher-Holtey (hrsg.), Zwischen den Fronten: Positionskämpfe europäischer Intellektueller im 20. Jahrhundert, Berlin 2006, s. 87–116.
 2. Giertych M., Elastyczna aksjologia Unii Europejskiej, „Więź”, 2012 nr 1, s. 45–60.
 3. Harrprecht K., Thomas Mann, eine Biographie, Reinbeck bei Hamburg 1996, t. 1–2.
 4. Kantorowicz A., Heinrich und Thomas Mann, Berlin 1956.
 5. Kępa J., Od świętej przemocy do świętej demokracji – przemiany światopoglądu Tomasza Manna w latach 1914–1922, [w:] Od Christianitas do Unii Europejskiej, red. Ł. Święcicki, A. Wielomęski, Warszawa 2015.
 6. Kępa J., Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna, Wrocław 2008.
 7. Koopmann H., Thomas Mann – Heinrich Mann: Die ungleichen Brüder, München 2005.
 8. Kurzke H., Thomas Mann, das Leben als Kunstwerk, Frankfurt am Main 2001.
 9. Mann H., Geist und Tat, Franzosen von 1780 bis 1930, Essays, Frankfurt am Main 1997.
 10. Mann T., Aufsätze, Reden, Essays, Berlin 1983.
 11. Mann T., Betrachtungen eines Unpolitischen, Frankfurt am Main 2001.
 12. Mann T., Moje czasy, Poznań 2002.
 13. Mendelssohn P. de, Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann, t. 1–3, Frankfurt am Main 1996.
 14. Mohler A., Weissmann K., Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932, Graz 2005.
 15. Sontheimer K., Thomas Mann und die Deutschen, München 1961.
 16. Wißkirchen H., Die Familie Mann, Reinbek bei Hamburg 1999.