Stojąc przed zamkniętymi drzwiami. Franz Kafka Piotra Dumały
PDF

Słowa kluczowe

Piotr Dumała
Franz Kafka
drzwi
narracja
film animowany

Abstrakt

Directed by Piotr Dumala, Franz Kafka is a very unusual example of a biographical movie. The film is composed of carefully thought-out poetic images which, according to the director himself, reflect the “psychic landscape” of the title character. Thus scenes inspired by Kafka's life and his Diaries intertwine with episodes that refer to his literary works. Dumala shows deep understand-ing of the writer’s characteristic way of depicting reality and the unusual perspective of narration indicates his thorough knowledge of Kafka’s works. Dumala draws on this heritage and creates an emotional portrait of the writer, while at the same time providing a universal reflection on the human condition.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.15
PDF

Bibliografia

Blanchot M., Wokół Kafki, przeł. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1996.

Dumała P., Franz Kafka – scenariusz, „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 26–27, s. 324–325.

Dumała P., „Kafka”, którego nie było, „Kwartalnik Filmowy” 1999, nr 26–27, s. 322–323.

Dumała P., Drygas M., Gazda J., Dochodzenie do Dostojewskiego, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 19–20, s. 102–123.

Giżycki M., Wyobraźnia zaklęta w kamieniu, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 19–20, s. 124–125.

Grözinger K.E., Kafka a Kabała. Pierwiastek żydowski w dziele i myśleniu Franza Kafki, przeł. J. Güntner, Kraków 2006.

Jonas H., Gnostycyzm a umysłowość klasyczna, przeł. M. Klimowicz, „Znak” 1991, nr 7, s. 11–24.

Kafka F., Cztery opowiadania. List do ojca, przeł. J. Kydryński i J. Ziółkowski, War-szawa 2003.

Kafka F., Dzienniki 1910–1923 (część pierwsza), przeł. J. Werter, Londyn 1993.

Kafka F., Dzienniki 1910–1923 (część druga), przeł. J. Werter, Londyn 1993.

Kafka F., Listy do Mileny, przeł. F. Konopka, Kraków 1993.

Kafka F., Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców, wybrał, przeł. i komentarzem opatrzył R. Urbański, Warszawa 2012.

Kafka F., Sprawozdanie dla Akademii [w:] Wyrok, przeł. J. Kydryński, Warszawa 1993, s. 104–115.

Kosecka B., „Franza Kafka” Piotra Dumały – Realizm animacji, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 19–20, s. 130–138.

Musiał Ł., Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości, Wrocław 2011.

Musiał Ł., W poszukiwaniu straconego Kafki, „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 221–241.

Pawel E., Franz Kafka. Koszmar rozumu, Warszawa 2003.

Polski film animowany, pod red. M. Giżyckiego i B. Zmudzińskiego, Warszawa 2008.

Sobolewski T., Dumała P., Kafka jako bohater filmowy. Spotkanie z Piotrem Dumałą, „Kino” 1992, nr 6, s. 13–17.

Sokel W.H., Franz Kafka, New York, London 1966.

Tarkowski A., Młoda polska animacja jeszcze raz: Dumała, Rybczyński, Wawszczyk, http://kultura20.blog.polityka.pl/2008/03/18/mloda-polska-animacja-jeszcze-raz-dumala-rybczynski-wawszczyk/, dostęp: 08.10.2015.

Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa literacka, pod. red. D. Kalinowskiego, Słupsk 2005.