Językowa materia i sens w poezji Adama Zdrodowskiego
PDF

Słowa kluczowe

polska poezja
doświadczenie
język
sens
powierzchnia

Jak cytować

Kujawa, D. (2015). Językowa materia i sens w poezji Adama Zdrodowskiego. Przestrzenie Teorii, (24), 245–260. https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.13

Abstrakt

Polish poetry of the 1990s was shaped primarily by the works of Andrzej Sosnowski, an author who introduced the New York tradition into our language. The poet Adam Zdrodowski, who debuted in 2005, is often referred to as Sosnowski’s most capable student and it is for this reason that literary criticism fails to accord Sosnowski’s poetry the attention it deserves. In this paper I strive to demonstrate that Zdrodowski is first and foremost a student of John Ashbery; it should be noted that the author of Przygody, etc. reads the New York poetry in a very different way to Sosnowski.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.13
PDF

Bibliografia

Ashbery J., Łyżwiarze (fragment), [w:] O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich, przeł. P. Sommer, Wrocław 2006.

Ashbery J., The Skaters, http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Ashbery/the_skaters.php, dostęp: 13.08.2014.

Bartczak K., Świat nie scalony, Wrocław 2009.

Calvino I., Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla nowego tysiąclecia, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2009.

„Czy coś nam jeszcze zostało?” Z Harrym Mathewsem rozmawiają Henryk Bereza, Jerzy Jarniewicz, Tomasz Mirkowicz, Tadeusz Pióro, Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, Anna Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2000, nr 3.

Deleuze G., Logika sensu, przeł. G. Wilczyński, Warszawa 2011.

Fiedorczuk J., Czytanie dla przyjemności? Propos Jesieni Zuzanny Adama Zdrodow-skiego, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/czytanie-dla-przyjemnosci-propos-jesieni-zuzanny-adama-zdrodowskiego/, dostęp: 07.08.2014.

Jouet J., Z przymusami (ale i bez), przeł. J. Franczak, „Nowy Wiek” 2006 (10).

Kałuża A., Księżycowy automat: Jesień Zuzanny Adama Zdrodowskiego, [w:] tejże, Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku, Wrocław 2010.

Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. S. Wyrzykow-ski, Kraków 2013.

Olczyk J., Przypadek z clinamen w OuLiPo. Z Johnem Cage’em w tle, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/przypadek-z-clinamen-w-oulipo-z-johnem-cageem-w-tle/, dostęp: 15.11.2015.

Schlegel F., Fragment 37 z „Lyceum”, przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 1999, nr 10–11.

Sommer P., Czym mógłby być, [w:] tegoż, Po ciemku też, Poznań 2013.

Sosnowski A., O poezji flow i chart, [w:] tegoż, „Najryzykowniej”, Wrocław 2007.

Wasilewska A., Szczury w labiryncie, czyli sekret nieśmiertelności, „Nowy Wiek” 2006 (10).

Wawrzyńczyk R., Madrigali guerrieri et amorosi, http://nieszuflada.pl/klasa.aspidklasy=143740&idautora=12973&rodzaj=5, dostęp: 23.07.2014.

Wawrzyńczyk R., Oddech we mgle, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/oddech-we-mgle-2/, dostęp: 13.08.2014.

Zdrodowski A., 47 lotów balonem, Szczecin 2013.

Zdrodowski A., Jesień Zuzanny, Wrocław 2007.

Zdrodowski A., Przygody etc., Wrocław 2005.