Nieistniejący mur? Problemy z opisem Muranowa
PDF

Słowa kluczowe

warszawskie getto
Muranów
pamięć zbiorowa
psychologia miejsca

Jak cytować

Przymuszała, B. (2015). Nieistniejący mur? Problemy z opisem Muranowa. Przestrzenie Teorii, (24), 97–108. https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.5

Abstrakt

The article presents the problem of recovering the memory of the Warsaw district of Muranów, the site of the WW2 ghetto in recent literature. Referring to one of the first works devoted to this subject (Jarosław Marek Rymkiewicz’s Umschlagplatz), the author reveals subsequent changes in the treatment Jacek Leociak, Beata Chomątowska and Elżbieta Janicka’s of the issue in their books. Indicating the oscillation between remembrance and forgetting about the ghetto, the authors adopt different perspectives to touch upon the ambiguous presence of the area's former inhabitants in the consciousness of today’s Varsovians. Their ways of focusing attention on this question may be termed a commemorative perspective, focused on the psychology of space and critical discourse. Though signaling the problem differently, the authors are united in emphasising the problems related to the Polish memory of the Warsaw ghetto.
https://doi.org/10.14746/pt.2015.24.5
PDF

Bibliografia

Chomątowska B., Stacja Muranów, Wołowiec 2012.

Janicka E., Festung Warschau, Warszawa 2011.

Klekot E., Niepamięć getta, „Konteksty” 2009/1–2.

Lasiewicz-Sych A., Architektura miasta w konstytucji pamięci zbiorowej. Warszawski Muranów – szkic o śladach przeszłości, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009.

Leociak J., Co widać z murów Festung Warschau, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN” 2012, nr 8.

Leociak J., Spojrzenia na warszawskie getto, Warszawa 2011.

Lewicka M., Psychologia miejsca, Warszawa 2012.

Ostachowicz I., Noc żywych Żydów, Warszawa 2012.

Rybicka E., Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki, „Teksty Drugie” 2011/5.

Rybicka E., Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

Rymkiewicz J.M., Umschlagplatz. Paris 1988.

Sendyka R., Miejsca, które straszą (afekty i nie-miejsca), [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.