Pod znakiem serca. „Ja” czujące późnej nowoczesności (Leśmian, Joyce, Derrida, Nancy)
PDF

Słowa kluczowe

tekst
podmiotowość
afekt
nowoczesność
język poetycki
inność
tożsamość
idiom

Abstrakt

In this article I try to show the changing paradigm of romantic expressionism in late modernity. I concentrate on the category of text, which I describe using literature: Bolesław Leśmian’s tale The Adventures of Sindbad the Sailor and a fragment of James Joyce’s Ulysses, as well as theoretical discourses by Jacques Derrida and Jean-Luc Nancy. I am interested first and foremost in the problem of the arbitrary nature of the bond between heart and word, affect and language. I find this problem to be the core of the possibility of thinking about literary creativity, especially its inventive, poetical potention. I try to explain how affect and language meet in the category of textuality and how modern subjectivity can cope with its basic conflict, which lies in the demand of opening and closing itself to the affective experience of otherness.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.2
PDF

Bibliografia

Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009.

Derrida J., Che cos’è la poesia?, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11-12.

Derrida J., Freud i scena pisma, [w:] J. Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004.

Derrida J., O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Łódź 2011.

Derrida J., Szyb i piramida. Wstęp do semiologii Hegla, przeł. J. Margański, [w:] J. Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

Derrida J., Tympanum, przeł. J. Margański, [w:] J. Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

Joyce J., Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Warszawa 1981.

Kopkiewicz A., Dłonie i rzeczy: Rilke około 1900 roku, „Dwutygodnik” 2013, nr 8.

Kopkiewicz A., „Par coeur”. Nieunikniona i niezobowiązująca tradycja, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2012.

Leśmian B., Przygody Sindbada Żeglarza. Powieść fantastyczna, [w:] B. Leśmian, Baśnie i inne utwory prozą, red. J. Trznadel, Warszawa 2012.

Markowski M.P., Bajeczna spekulacja. Derrida, Heidegger i poezja, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11-12.

Morin M.-E., Jean-Luc Nancy, London 2012.

Nancy J.-L., Being singular plural, przeł. R.D. Richardson, A.E. O’Byrne, Stanford, California 2000.

Nancy J.-L., Corpus, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2002.

Nancy J.-L., The Intruder, [w:] J.-L. Nancy, Corpus, przeł. R. Rand, New York 2008.

Nancy J.-L., The Restlessness of the Negative, przeł. J. Smith, S. Miller, Minneapolis 2002.