Nr 25 (2016)

Rozprawy

Dorota Wojda
13-40
Złoty kurz. O jednej metaforze Bolesława Leśmiana
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.1
PDF PDF
Aldona Kopkiewicz
41-61
Pod znakiem serca. „Ja” czujące późnej nowoczesności (Leśmian, Joyce, Derrida, Nancy)
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.2
PDF
Agnieszka Kłosińska-Nachin
63-79
Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.3
PDF
Michał Januszkiewicz
81-94
Phronesis: racjonalność hermeneutyczna
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.4
PDF
Izabela Kozłowska
95-127
Ocalić od zapomnienia. Melancholia inteligenta w prozie tzw. rozrachunków inteligenckich (1946–1948)
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.5
PDF
Mateusz Antoniuk
129-147
Interpretacja (z brulionem w tle). O czytaniu wiersza Dwaj prorocy. Próba głosu
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.6
PDF
Joanna Studzińska, Krzysztof Skibski
149-175
Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.7
PDF
Monika Błaszczak
170-210
Przezroczysta lekkość bytu – od Calvina do Bieńczyka
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.8
PDF
Dawid Kraszewski
211-229
„Tylko mówisz – milczysz”. Wiersz-światłocień
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.9
PDF
Ewa Niedziałek
231-243
O teorii transkulturowej i jej implikacjach dla badań humanistycznych
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.10
PDF
Wojciech Baluch
245-262
Nowe wymiary tożsamości – media, kultura popularna, rzeczywistość cyfrowa
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.11
PDF
Agnieszka Czyżak
263-272
Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.12
PDF
Krzysztof Hoffmann
237-289
Profesja. Derrida i uniwersytet
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.13
PDF