Pressto.

Nagłowek strony

Nr 25 (2016)

Spis treści

Spis treści PDF
  1-6

Artykuł wstępny

Z estetyką w tle PDF
Anna Krajewska 7-10

Rozprawy

Złoty kurz. O jednej metaforze Bolesława Leśmiana PDF PDF
Dorota Wojda 13-40
Pod znakiem serca. „Ja” czujące późnej nowoczesności (Leśmian, Joyce, Derrida, Nancy) PDF
Aldona Kopkiewicz 41-61
Modernizm jako konstytuujący się proces. Ironia modernistyczna na przykładzie modernizmu hiszpańskojęzycznego PDF
Agnieszka Kłosińska-Nachin 63-79
Phronesis: racjonalność hermeneutyczna PDF
Michał Januszkiewicz 81-94
Ocalić od zapomnienia. Melancholia inteligenta w prozie tzw. rozrachunków inteligenckich (1946–1948) PDF
Izabela Kozłowska 95-127
Interpretacja (z brulionem w tle). O czytaniu wiersza Dwaj prorocy. Próba głosu PDF
Mateusz Antoniuk 129-147
Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego PDF
Joanna Studzińska, Krzysztof Skibski 149-175
Przezroczysta lekkość bytu – od Calvina do Bieńczyka PDF
Monika Błaszczak 170-210
„Tylko mówisz – milczysz”. Wiersz-światłocień PDF
Dawid Kraszewski 211-229
O teorii transkulturowej i jej implikacjach dla badań humanistycznych PDF
Ewa Niedziałek 231-243
Nowe wymiary tożsamości – media, kultura popularna, rzeczywistość cyfrowa PDF
Wojciech Baluch 245-262
Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej PDF
Agnieszka Czyżak 263-272
Profesja. Derrida i uniwersytet PDF
Krzysztof Hoffmann 237-289

Prezentacje

Piąta przestrzeń PDF
Marek Hendrykowski 293-307

Przekłady

Spotkanie Gadamera z Derridą – spojrzenie pragmatysty PDF
Richard Shusterman 311-321
Wittgenstein i argumentacja krytyczna PDF
Richard Shusterman 323-345

Recenzje

Polskie literaturoznawstwo ujmowane przez pryzmat stanowiska Stanleya Fisha PDF
Krzysztof Tarkowski 349-360
Kolory poezji (Na przykładzie poezji lirycznej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) PDF
Agnieszka Rydz 361-373
Powtórne stworzenie świata PDF
Ewelina Chodakowska 374-382

Listy

List Profesora Michała Głowińskiego PDF
Michał Głowiński 385-386
Odpowiedź Profesor Anny Krajewskiej PDF
Anna Krajewska 387-388

Noty o Autorach

Noty o autorach PDF PDF (English)
  389-393


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo