Piąta przestrzeń
PDF

Słowa kluczowe

proksemika
przestrzeń
wymiar
życie ludzkie
archetyp
liminalność
przestrzeń otwarta
katharsis

Abstrakt

This article presents the existence in human life of the proximate dimension, which constitutes a distinctive space. The author proves that a complete model of the dimensions in which individuals and collectives exist must include a fifth dimension. Symbolically named the open, primary or archetypal dimension, it complements the four dimensions already distinguished: public, social, private and intimate.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.14
PDF

Bibliografia

Blake W., Piosenka, [w:] W. Blake, Poezje wybrane, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1972.

Hendrykowski M., Dwaj ludzie z szafą. Dzieje pewnej etiudy, Seria Klasyka Kina/Classics of Cinema, Poznań 2015.

Hunter L., Kurs pisania scenariuszy. Od pomysłu, przez treatment po pierwszą wersję, przeł. T. Szafrański, Warszawa 2013.

Kępiński A., „Geniusz melancholiczny” w epoce renesansu, [w:] A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1974.

Murch W., W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, przeł. K. Karpińska, Warszawa 2006.

Simmel G., Pejzaże Böcklina, [w:] G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006.