Interpretacja (z brulionem w tle). O czytaniu wiersza Dwaj prorocy. Próba głosu

Main Article Content

Mateusz Antoniuk

Abstrakt

The article regards the late Zbigniew Herbert’s poem entitled Dwaj prorocy. Próba głosu (The Two Prophets. The Attempt of the Voice). The author tries to prove that this poem resists interpretations seeking to create a clear and coherent analysis of its meaning. The article also focuses on a theoretical question: Can the draft of a poem prove useful in interpreting the finished and published literary work? The article was produced as part of the grant program entitled “The Zbigniew Herbert Archive – studies on documenting the creative writing process”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Mateusz Antoniuk

doktor, literaturoznawca, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania (Kraków 2015), Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (Kraków 2009), Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia (Kraków 2006). Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Polonistyce”; współpracował z „Zeszytami Literackimi”. Kierownik projektu„Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego” (NPRH 2014–2017). Stypendysta Milosz Czeslaw Fellowship (w ramach programu Fellowships for Visiting Postdoctoral Scholars, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 2014). Jego zainteresowania obejmują literaturę modernizmu, krytykę genetyczną.

Bibliografia

 1. Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz, oprac. H. Citko, konsultacja naukowa M. Prussak, Warszawa 2008.
 2. de Biasi P.-M., Genetyka tekstów, przeł. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015.
 3. de Biasi P.-M., What is a Literary Drat? Toward a Functional Typology of Genetic Documentation, przeł. I. Wassenaar, „Yale French Studies” 1996, nr 89: Drafts.
 4. Cieślak T., W obliczu śmierci. O wierszu *** [„Ta mała ręka…”], [w:] Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Łódź 2004.
 5. Fornari F., Pracownia pisarska – o brulionach Zbigniewa Herberta, „Teksty Drugie” 2015, nr 6.
 6. Genetic Criticism. Texts and Avant-textes, red. J. Deppman, D. Ferrer, M. Groden, Philadelphia 2004.
 7. Génette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński, A. Milecki, Gdańsk 2014.
 8. Goethe J.W., Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher, und Gespräche, Sect. 2, vol. 5.
 9. Herbert Z., Wiersze zebrane, oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2008.
 10. In Pourquoi La Critique Génétique? Methodes, Theories, red. M. Contant, D. Ferrer, Paris 1998.
 11. Nycz R., Język modernizmu, Wrocław 2002.
 12. Schlegel F., Lessings Gedanken und Meinungen, [w:] Kritische Friedrich Schlegel – Ausgabe, red. E. Behler, vol. 3, Munich 1975.
 13. Stanaszek M., Zbigniew Herbert „Epilog burzy”, [w:] Herbert. Studia i dokumenty, zebrał i podał do druku P. Kłoczowski, Warszawa 2008.
 14. Stelmaszczyk B., Epilog na odejście. Ostatnie przesłanie poetyckie Herberta, [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001.