Phronesis: racjonalność hermeneutyczna
PDF

Słowa kluczowe

phronesis
racjonalność
hermeneutyka
nauki humanistyczne
bycie-w-świecie
język

Jak cytować

Januszkiewicz, M. (2016). Phronesis: racjonalność hermeneutyczna. Przestrzenie Teorii, (25), 81–94. https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.4

Abstrakt

The paper is an attempt to rethink the problem of rationality in the humanities in the context of hermeneutics. The author argues that this concept of rationality must be founded on the Aristotelian concept of practical reason (phronesis). Phronesis is a need for discernment of the self or rather to find itself in its own, tangible, specific situation. This understanding concerns Being-inthe-world and belongs to what in Martin Heidegger’s ontohermeneutics we can determine precisely as understanding in the hermeneutic sense.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.4
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Hermeneutyka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1990.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Arystoteles, Etyka nikomachejska. Etyka wielka.

Etyka eudemejska. O cnotach i wadach, przeł. D. Gromska, Warszawa 1996.

Caputo J.D., Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic Project, Bloomington–Indianapolis 1987.

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Dottori R., The Concept of Phronesis by Aristotle and the Beginning of Hermeneutic Philosophy, „Etica & Politica / Ethics & Politics” 2009, nr 1.

Ferraris M., Hermeneutyka, przeł. A. Zawadzki, [w:] Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku, wybór i tłum. M. Surma-Gawłowska, A. Zawadzki, Kraków 2015.

Gadamer H.-G., Hermeneutics as Practical Philosophy, [w:] H.-G. Gadamer, Reason in the Age of Science, przeł. F.G. Lawrence, Cambridge–London 1981.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Januszkiewicz M., W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

Kisiel Th., The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Berkeley–Los Angeles–London 1993.

Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.

Kuhn Th.S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostrołęcka, Warszawa 2001.

Leśniewski N., Hermeneutyczny kontekst „wiedzy źródłowej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916–1929), Poznań 2010.

Possenti V., Filozofia po nihilizmie, przeł. J. Merecki, Lublin 2003.

Possenti V., Nihilizm teoretyczny i „śmierć” metafizyki, przeł. J. Merecki, Lublin 1998.

Przyłębski A., Dlaczego Polska jest wartością, Poznań 2013.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 2003.

Wierciński W., Phronesis as the Mediation Between Logos and Ethos: Rationality and Responsibility, [w:] Hermeneutic Rationality. La rationalité herméneutique, red. M.L. Portocarrero, L.A. Umbelino, A. Wierciński, Berlin 2012.