Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej
PDF

Słowa kluczowe

Darek Foks
kultura masowa
spektakl

Jak cytować

Czyżak, A. (2016). Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej. Przestrzenie Teorii, (25), 263–272. https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.12

Abstrakt

The aim of article is to analyse the main artistic strategies in Darek Foks’ writing and to compare his works with the tradition and products of mass culture. In his latest composition, written in 2015 and titled Dad’s tablet, the author, as many times earlier, casts a critical eye over significant categories of mass culture, especially performance, stageability and, artistic authenticity. In this way Foks tries to leave his own, distinctively individual mark, a rebellious gesture against the rules governing contemporary culture.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.12
PDF

Bibliografia

Baudrillard J., Słowa klucze, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.

Bennett J., Wnętrza, zewnętrza, trauma, afekt i sztuka, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, T. Bilczewski, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.

Boehm G., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2014.

Crary J., Zawieszenie percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. I. Kurz, Ł. Zaremba, Warszawa 2009.

Dalasiński T., Ludzkie, arcy(nie)ludzkie. Efekt afektu i aktualność podmiotu drugiej nowoczesności, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.

Didi-Huberman G., Strategie obrazów, przeł. J. Margański, Warszawa 2011.

Foks D., Debordaż, Poznań 2014.

Foks D., Tablet taty, Wrocław 2015.

Foks D., Libera Z., Co robi łączniczka, Warszawa 2008.

Kałuża A., Inne życie wiersza – twórczość Darka Foksa, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, 24(44).

Mitchel W.J.T., Czego chcą obrazy. Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

Orska J., Foks in fabula, posłowie w: D. Foks, Debordaż, Poznań 2014.

Zawadzki A., Obraz i ślad, Kraków 2014.