Nie Stanisława Barańczaka. Interpretacyjne powroty
PDF

Słowa kluczowe

Nie
adresat liryczny
"wtekstowienie" ciała
Michel de Certau

Jak cytować

Pawelec, D. (2016). Nie Stanisława Barańczaka. Interpretacyjne powroty. Przestrzenie Teorii, (26), 53–63. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.3

Abstrakt

This sketch shows the evolution in the way Stanisław Barańczak’s poem has been interpreted. Initially, these interpretations focused on the lyrical hero and role of the poetic word, revealing their roots in the Romantic tradition, and on the classic problems of romantic individualism, centered around the rights of the individual, the limits of freedom and rebellious consciousness. The author also shows how this text can be interpreted in terms of the absolute order of heroism expected of the lyrical addressee as an exchange of linguistic and somatic values. The article concludes by saying that this poem illustrates the universal idea of “intextuation” of the body (showing the legal relation to the body) presented by Michel de Certeau.

https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.3
PDF

Bibliografia

Barthes R., Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996.

Biedrzycki K., Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.

de Certeau M., Ekonomia piśmienna, przeł. P. Biłos, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006.

Havel V., Siła bezsilnych (1978), [w:] V. Havel, Thriller i inne eseje, przeł. P. Heartman, Warszawa 1988.

Kandziora J., Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.

Kulczycka D., „Powiedzieć to wszystko, o czym milczę”. O poezji Stanisława Barańczaka, Zielona Góra 2008.

Nyczek T., Powiedz tylko słowo. Szkice literackie wokół „Pokolenia 68”, Londyn 1985.

Pawelec D., Czytając Barańczaka, Katowice 1994.

Pawelec D., Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992.

Peiper T., Komizm, dowcip, metafora, [w:] T. Peiper, Pisma wybrane, Wrocław 1979.

Próchniak P., W kwestii tej nocy (Glosy do wierszy Stanisława Barańczaka), [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Rorty R., Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska, „Teksty Drugie” 2002, nr 1-2.

Witkowska A., O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka”, [w:] Studia romantyczne, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1973.