„Wzruszenia wreszcie nie wmówione” – Barańczak afektywnie
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
poezja
interpretacja
teoria afektu

Jak cytować

Czyżak, A. (2016). „Wzruszenia wreszcie nie wmówione” – Barańczak afektywnie. Przestrzenie Teorii, (26), 195–206. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.13

Abstrakt

The main aim of the article is an interpretation of Stanisław Barańczak’s poem Przywracanie porządku (Restoration of order), written in Cambridge, USA, between December 1981 and July 1982. This composition may be analysed as a specific closure of one stage of his literary output and the starting point of new forms of his creative work. Contemporary affect theory (as a multiplicity of forms and types) proves to be a useful methodology, which affords possibilities for new interpretations of Barańczak’s poetry.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.13
PDF

Bibliografia

Bal M., Afekt jako siła kulturowa, przeł. A. Turczyn, [w:] Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska i in., Warszawa 2015.

Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2006.

Gutorow J., Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003.

Kandziora J., O „Atlantydzie” Stanisława Barańczaka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, nr 6 (16).

Kwiatkowski J., Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, Kraków 1985.

Margalit A., Emocje przypomniane, przeł. T. Kunz, [w:] Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska i in., Warszawa 2015.

Poprawa A., Międzyludzkie Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Przybylski R.K., „Z każdą chwilą wybiera się”, [w:] R.K. Przybylski, Wszystko inne, Poznań 1994.

Przymuszała B., „Mówić płynnie…” – rytmy i zgrzyty w poezji Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Orska J., „Settembrini”, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Stala M., Między Schubertem a cmentarzem samochodów, [w:] M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

Śliwiński P., Ku arcydziełu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, nr 6 (16).

Zaleski M., Podróż w afekcie, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Zaleski M., Wstęp, [w:] Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku, red. A. Lipszyc, M. Zaleski, Warszawa 2015.