„Wzruszenia wreszcie nie wmówione” – Barańczak afektywnie

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstrakt

The main aim of the article is an interpretation of Stanisław Barańczak’s poem Przywracanie porządku (Restoration of order), written in Cambridge, USA, between December 1981 and July 1982. This composition may be analysed as a specific closure of one stage of his literary output and the starting point of new forms of his creative work. Contemporary affect theory (as a multiplicity of forms and types) proves to be a useful methodology, which affords possibilities for new interpretations of Barańczak’s poetry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Interpretacje
Biogram autora

Agnieszka Czyżak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Agnieszka Czyżak – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia literatury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem literatury powstałej po roku 1989 oraz teoria literatury, przede wszystkim przemiany i rozwój badań kulturowych. Współredaktorka tomów zbiorowych Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), Ulotność i trwanie (2003), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek Życiorysy polskie 1944-89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011) oraz Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015).

Bibliografia

 1. Bal M., Afekt jako siła kulturowa, przeł. A. Turczyn, [w:] Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska i in., Warszawa 2015.
 2. Barańczak S., Wiersze zebrane, Kraków 2006.
 3. Gutorow J., Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków 2003.
 4. Kandziora J., O „Atlantydzie” Stanisława Barańczaka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, nr 6 (16).
 5. Kwiatkowski J., Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, Kraków 1985.
 6. Margalit A., Emocje przypomniane, przeł. T. Kunz, [w:] Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska i in., Warszawa 2015.
 7. Poprawa A., Międzyludzkie Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.
 8. Przybylski R.K., „Z każdą chwilą wybiera się”, [w:] R.K. Przybylski, Wszystko inne, Poznań 1994.
 9. Przymuszała B., „Mówić płynnie…” – rytmy i zgrzyty w poezji Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.
 10. Orska J., „Settembrini”, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.
 11. Stala M., Między Schubertem a cmentarzem samochodów, [w:] M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.
 12. Śliwiński P., Ku arcydziełu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, nr 6 (16).
 13. Zaleski M., Podróż w afekcie, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.
 14. Zaleski M., Wstęp, [w:] Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku, red. A. Lipszyc, M. Zaleski, Warszawa 2015.