Nr 5 (2005)

Rozprawy

Anna Łebkowska
9-26
Poznawanie siebie i poznawanie innego. Wobec inności literatury
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.1
PDF
Agata Bielik-Robson
27-38
Do dekonstrukcji i z powrotem
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.2
PDF
Anna Martuszewska
39-52
Tekst dzieła literackiego jako partytura
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.3
PDF
Andrzej Hejmej
53-74
Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.4
PDF
Piotr Sobolczyk
75-91
Neologizmy Białoszewskiego
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.5
PDF
Agnieszka Kluba
93-116
Poetyki lingwistyczne
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.6
PDF
Michał Januszkiewicz
117-133
Ku teoretycznej wielości (w sprawie teorii słabych)
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.7
PDF
Beata Przymuszała
135-146
W obronie nadinterpretacji (niekoniecznie prawniczej...) - polemika z Fishem
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.8
PDF
Regina Lubas-Bartoszyńska
147-159
Norma i „wolność" formy sonetowej oraz „ryzyko wolności". (Przykład twórczości kilku poetów współczesnych - belgijskich i polskich)
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.9
PDF
Grzegorz Nowakowski
161-169
Wyobraźnia wzrokowa Paula Celana - das Aug, dunkel
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.10
PDF
Marek Hendrykowski
171-185
U źródeł polskiej krytyki filmowej: Antoni Słonimski
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.11
PDF
Dobrochna Dabert
187-204
Sposoby istnienia muzyki klasycznej w filmie fabularnym
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.12
PDF
Jacek Nowakowski
205-212
Od teatru okrucieństwa do Grand Guignolu. Śmierć w kinie Andrzeja Żuławskiego
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.13
PDF
Marek Kaźmierczak
213-241
Wirtualny nadawca w sieci. Wstępna kategoryzacja
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.14
PDF
Stanisław Jakóbczyk
243-252
O deontologii metodologii filozofii
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.15
PDF

Przekłady

Michaił Bachtin, Bogusław Żyłko
281-307
Lew Tołstoj
https://doi.org/10.14746/pt.2005.5.18
PDF