Nr 7 (2007)

Rozprawy

Danuta Ulicka
9-29
Czy jest możliwa inna historia teorii (literatury)?
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.1
PDF
Piotr Bogalecki
31-46
Literaturoznawstwo jako roz-twarzanie. Problem podwójnego autorstwa w tekstach Tadeusza Rachwała i Tadeusza Sławka
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.2
PDF
Andrzej Zawadzki
47-63
Osłabianie Nietzschego
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.3
PDF
Marek Tański
65-74
Czas melancholii - czasem przemian (transgresji) czy czasem destrukcji?
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.4
PDF
Michał Kaczmarek
75-96
Retoryka pamięci (z problemów mnemologii Vincenza)
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.5
PDF
Agnieszka Kłosińska-Nachin
97-104
Miguel de Unamuno. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.6
PDF
Irena Górska
105-122
O spotkaniach literatury i komentarza w twórczości Witkacego
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.7
PDF
Agnieszka Karpowicz
123-132
Kolaż - rzeźbienie rzeczywistości
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.8
PDF
Magdalena Lachman
133-158
Literatura do oglądania? Proza polska po 1989 roku pod naporem kultury wizualnej
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.9
PDF
Mariusz Kraska
159-171
Metafora w kulturze popularnej. Przypadek graffiti
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.10
PDF
Bogna Choińska
173-185
Sztuka religijna dawniej i dziś - Wędrówki po Europie Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.11
PDF
Beata Popczyk-Szczęsna
187-196
Tekstualność i teatralność
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.12
PDF
Piotr Dobrowolski
197-214
Teatralne wojny z kontrolą medialną
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.13
PDF
Marek Dybizbański
215-235
O teatrze science fiction kilka uwag
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.14
PDF
Piotr Olkusz
237-245
Jeszcze teatr, czy już kino? Jeszcze kino, czy już teatr? O przestrzeniach wideo w spektaklach Heinera Goebbelsa, Roberta Lepage'a, Jose Montalvo*
https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.15
PDF