Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania

Main Article Content

Katarzyna Czernek

Abstrakt

W ostatnich latach wzrosła i nadal wzrasta Polsce liczba organizacji partnerskich działających na rzecz rozwoju turystyki (lokalne/regionalne organizacje turystyczne, związki/porozumienia międzygminne, lokalne grupy działania itp.). Jednak ich powstawanie często jest procesem chaotycznym i nieskoordynowanym z innymi funkcjonującymi na danym obszarze strukturami partnerskimi. W konsekwencji działania podejmowane we współpracy nie zawsze są efektywne i skuteczne, ponieważ mogą prowadzić do powielanie wysiłków i nieuzasadnionej konkurencji. W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano problemy związane z funkcjonowaniem na jednym obszarze różnych organizacji partnerskich działających na rzecz rozwoju turystyki. Autorka podjęła także próbę wskazania przyczyn zidentyfikowanych problemów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czernek, K. (2018). Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 75(2), 201-215. https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.15
Dział
ARTYKUŁY