Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych

Main Article Content

Anna Trela

Abstrakt

Autorka poddaje analizie rozwiązania dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uregulowane w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Za punkt wyjścia przyjmuje założenia określone w uzasadnieniu projektu ustawy i ocenia zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa pod kątem tych założeń, w szczególności w zakresie uporządkowania przepisów, podziału danych zawartych w CEIDG, ich wymiany oraz ułatwień dla przedsiębiorców. Autorka analizuj także tzw. działalność niepodlegającą wpisowi do CEIDG (tzw. nieewidencjonowaną) wprowadzoną przepisami ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trela, A. (2018). Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 89-101. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.7
Dział
PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ USTAWY TOWARZYSZĄCE