Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego

Main Article Content

Jan Szczepański

Abstrakt

Autor skupia się na problemie unikania opodatkowania w niemieckim systemie prawnym i upatruje ważny element w dyskusji na temat tego zjawiska w niemieckim orzecznictwie sądowym. Obok rozważań doktryny na temat odpowiedniej ustawowej regulacji dotyczącej opisywanego zjawiska, zaprezentowana została ustawowa regulacja ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Całość opracowania dopełniona została analizą rozwojowego orzecznictwa (tzw. Gesamtplanrechsprechung) najwyższego niemieckiego sądu właściwego w sprawach podatkowych (Bundesfinanzhof), która w sposób szczególny ukazuje poglądy niemieckich sądów podatkowych dotyczące walki z unikaniem opodatkowania. Tak ukształtowany artykuł ma stanowić materiał komparatystyczny i głos w dyskusji na temat sposobów przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (obejście ustawy podatkowej).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczepański, J. (2014). Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 105-118. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Brinkmann L., Teilentgeltliche Unternehmensnachfolge im Mittelstand, Berlin 2005.
 2. Crezelius G., Vom Missbrauch zum Misstrauen: Zur geplanten Änderung des § 42 AO, Der Betrieb, Heft 26.
 3. Drüen K.-D., Steuerschuldverhältnis, Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, [w:] K. Tipke, H.W. Kruse, Abgabeordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar, Köln 2011.
 4. Drüen K.-D., Unternehmerfreiheit und Steuerhumgehung, Steuer und Wirtschaft 2008, nr 2.
 5. Foerster G., Schmidtmann, D., Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht mit einem Vergleich der sog. „Step transaction doctrine” im amerikanischen, britischen und belgischen Steuerrecht, Steuer und Wirtschaft 2003, nr 2.
 6. Hey J., Spezialgesetzliche Missbrauchsgesetzgebung, Steuer und Wirtschaft 2005, nr 2.
 7. Karwat P., Obejście prawa podatkowego: natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Warszawa 2002.
 8. Kirchhof P., Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen des Steuerrechts, [w:] R. Hüttemann (red.), Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft, Band 33, Köln 2010.
 9. Klein M., Niemann A., Abuse of Tax Law Across Europe, EC Tax Review 2012, nr 2.
 10. Kostecki A., Klauzule generalne zapobiegania obejściu prawa podatkowego w niemieckiej doktrynie i regulacjach prawnych, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009.
 11. Lang J., Grundlagen der Steuerrechtsordnung, [w:] K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, Köln 2010.
 12. Leisner-Egensperger A., Steuerumgehung i.S.d. par. 42 AO nach der Reform, Deutsche Steuer-Zeitung, 2008, nr 11.
 13. Lenz Ch., Gerhard T., Das Grundrecht auf steueroptiemierende Gestaltung, Betriebs-Berater, Heft 45.
 14. Litwińczuk H., Problematyka obejścia podatku w świetle doktryny i orzecznictwa w Niemczech i w Polsce, [w:] Ex inuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
 15. Mudrecki A., Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego Sądu administracyjnego, w: M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, Lublin 2012.
 16. Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.
 17. Ratshow E., 2. Teil. Steuerschuldrecht, 2. Abschnitt. Steuerschuldverhältnis § 42 AO, [w:] F. Klein, AO Abgabeordnung Kommentar 10. Auflage, München 2009.
 18. Rose G., Glorius-Rose K., Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, Bielefeld 2002.
 19. Schön W., Legalitat, Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen der Besteuerung, [w:] R. Hüttemann (red.), Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft, Band 33, Köln 2010.
 20. Schön W., Statutory Avoidance and Disclosure Rules in Germany, [w:] J. Freedman (red.), Beyond Boundaries Developing Appraoches to Tax Avoidance and Tax Risk Management, Oxford 2008.