Implikacje ekonomiczne tak zwanych zabójczych przejęć z perspektywy antymonopolowej
PDF

Słowa kluczowe

zabójcze przejęcia
konkurencja
innowacje
prawo antymonopolowe
kontrola koncentracji

Jak cytować

Molski, R. (2023). Implikacje ekonomiczne tak zwanych zabójczych przejęć z perspektywy antymonopolowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(4), 239–258. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.12

Liczba wyświetleń: 187


Liczba pobrań: 174

Abstrakt

Od kilku lat toczą się szerokie i ożywione debaty na temat stosunkowo nowego fenomenu tzw. zabójczych przejęć, tj. przejmowania przez duże, zasiedziałe na rynku przedsiębiorstwa (zwykle dominantów rynkowych) potencjalnych konkurentów (zwykle typu start-up) dysponujących innowacyjną technologią, w celu udaremnienia przyszłej konkurencji. Niniejszy artykuł ma na celu ustalenie, jakie są ekonomiczne reperkusje tego zjawiska i w jaki sposób wpływają one na podejście do niego władz odpowiedzialnych za ochronę konkurencji. Ustalenia te poprzedzono wstępnym objaśnieniem pojęcia i specyfiki zabójczych przejęć. Następnie zbadano dogłębniej ich skutki dla konkurencji oraz innowacji, z uwzględnieniem rzeczywistej skali tego zjawiska oraz jego empirycznych przykładów. Przedstawiono także zwięźle trudności w identyfikacji oraz ocenie zabójczych przejęć, implikowane ich ekonomiczną specyfiką. Metodologia artykułu opiera się głównie na analizie literatury ekonomicznej i prawniczej dotyczącej tytułowego zagadnienia, a po części także na analizie dogmatycznoprawnej regulacji antymonopolowych oraz praktyki ich stosowania. W świetle poczynionych uwag, niezależnie od koncepcyjnej niejednoznaczności zabójczych przejęć oraz ich złożonych implikacji ekonomicznych, rośnie – jak się wydaje – przekonanie, że jest to realny i poważny problem, któremu nie można zaradzić za pomocą jedynie konwencjonalnych narzędzi antymonopolowych, nie mówiąc już o samoregulacji rynkowej. Nie wydaje się, aby poszukiwanie optymalnej odpowiedzi na wyzwania stwarzane przez zabójcze przejęcia doprowadziło do znalezienia jednego, idealnego rozwiązania dla wszystkich jurysdykcji, choćby zważywszy na ich zróżnicowane uwarunkowania ekonomiczne i prawne.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.12
PDF

Bibliografia

Akcigit, U., Chen, W., Diez, F.J., Duval, R.A., Engler, P., Fan, J., Maggi, C., Tavares, M.M., Schwarz, D.A., Shibata, I., Villegas-Sánchez, C. (2021). Rising Corporate Market Power: Emerging Policy Issues. Staff Discussion Note. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2021/03/10/Rising-Corporate-Market-Power-Emerging-Policy-Issues-48619 DOI: https://doi.org/10.5089/9781513512082.006

Argentesi, A., Buccirossi, P., Calvano, E., Duso, T., Marrazzo, A., Nava, S. (2020). Tech-over: mergers and merger policy in digital markets. https://cepr.org/voxeu/columns/tech-over-mergers-and-merger-policy-digital-markets

Barnett, J.M. (2023). ‘Killer acquisitions’ reexamined: economic hyperbole in the age of populist antitrust. USC CLASS Research Paper No. 23-1. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4408546

Bourreau, M., de Streel, A. (2020). Big Tech Acquisitions. Competition & Innovation Effects and EU Merger Control. https://cerre.eu/wp-content/uploads/2020/03/cerre_big_tech_acquisitions_merger_control_EU_2020.pdf

Bryan, K.A., Hovenkamp, E. (2020). Startup Acquisitions, error costs, and antitrust policy. University of Chicago Law Review 87(2): 331-356. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26892414

Cabral, L. (2021). Merger policy in digital industries. Information Economics and Policy 54(C): 1-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100866

Caffarra, C., Crawford, G., Valletti, T. (2020). ‘How tech rolls’: potential competition and ‘reverse’ killer acquisitions. Antitrust Chronicle 2(2): 13-18. https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2020/05/CPI-Caffarra-Crawford-Valletti.pdf

Crémer, J., de Montjoye, Y.A., Schweitzer, H. (2019). Competition Policy for the Digital Era. European Commission, Directorate-General for Competition.

Cunningham, C., Ederer, F., Ma, S. (2021). Killer acquisitions. Journal of Political Economy 129(3): 649-702. DOI: https://doi.org/10.1086/712506

Easterbrook, F.H. (1984). The limits of antitrust. Texas Law Review 63(1): 1-40. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/1153

Fayne, B., Foreman, K. (2020). To catch a killer: could enhanced premerger screening for ‘killer acquisitions’ hurt competition. Antitrust 34(2): 1-15. https://www.nera.com/content/dam/nera/publications/2020/FAYNE_1.PDF

Federico, G., Scott Morton, F., Shapiro, C. (2020). Antitrust and innovation: welcoming and protecting disruption. Innovation Policy and the Economy 20(1): 125-190. DOI: https://doi.org/10.1086/705642

Furman, J. et al. (2019). Unlocking digital competition. Report of the Digital Competition Expert Panel. https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-digital-competition-report-of-the-digital-competition-expert-panel.

Gautier, A., Lamesch, J. (2021). Mergers in the digital economy. Information Economics and Policy 54(C): 1-25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100890

Hildebrand, D. (2002). The European School in EC Competition Law. World Competition 25(1): 3-23. DOI: https://doi.org/10.54648/399660

Holmström, M., Padilla, J., Stitzing, R., Sääskilahti, P. (2018). Killer Acquisitions? The debate on merger control for digital markets. Yearbook of the Finnish Competition Law Association. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3465454

Hovenkamp, H. (2021). Antitrust and Platform Monopoly. Yale Law Review 130(8): 1952-2050.

Jacobson, J., Mufarrige, C. (2020). Acquisitions of ‘nascent’ competitors. Antitrust Source 20(1): 1-15. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust-magazine-online/2020/august-2020/aug20_full_source.pdf

Kamepalli, S.K., Rajan, R., Zingales, L. (2021). Kill zone. DOI: https://doi.org/10.3386/w27146

Katz, M.L., Shelanski, H.A. (2007). Mergers and innovation. Antitrust Law Journal 74(1): 1-85. https://www.jstor.org/stable/27897542

Kieżun, W. (2013). Patologia transformacji. Warszawa: Poltext.

Kolloge, A., Sievers, S. (2021). Killer acquisitions in the platform economy do tech giants acquire target firms to leverage innovation or eliminate competition? https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/68333515/1150378_Killer_Acquisitions_in_the_Platform_Economy_S133465_S133363.pdf

Kopera, D., Wiliński, F. (2022). Problematyka killer acquisitions w świetle wyroku w sprawie Illumina/Grail przeciwko Komisji Europejskiej. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 4(11): 134 -143. DOI: https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.11.7

Latham, O., Tecu, I., Bagaria, N. (2020). Beyond killer acquisitions: are there more common potential competition issues in tech deals and how can these be assessed? Antitrust Chronicle 2(2): 26-37. https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2020/05/AC-May-II.pdf

Lécuyer, T. (2020). Digital conglomerates and killer acquisitions – a discussion of the competitive effects of start-up acquisitions by digital platforms. Concurrences 1: 42-50. https://www.concurrences.com/en/review/issues/no-1-2020/droit-et-economie/tristan-lecuyer

Lundqvist, B. (2021). Killer acquisitions and other forms of anticompetitive collaborations (part I): a case study on the pharmaceutical industry. European Competition and Regulation Law Review 5(3): 186-199. DOI: https://doi.org/10.21552/core/2021/3/4

Madl, A.C. (2020). Killing innovation? Antitrust implications of killer acquisitions. Yale Journal on Regulation Bulletin 38: 28-52. http://hdl.handle.net/20.500.13051/5442

Manne, G.A., Bowman, S., Auer, D. (2022). Technology mergers and the market for corporate control. Missouri Law Review 86(4): 1047–1169.

Marty, F., Warin, T. (2020). Visa acquiring plaid: a tartan over a killer acquisition? Reflections on the risks of harming competition through the acquisition of startups within digital ecosystems. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3738299

Motta, M., Peitz, M. (2021). Big tech mergers. Information Economics and Policy 54(C): 1-15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2020.100868

Parcu, P.L., Monti, G., Botta, M. (2021). Economic Analysis in EU Competition Policy. Recent Trends at the National and EU Level. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: https://doi.org/10.4337/9781800370197

Pérez de Lamo, D. (2020). Assessing “killer acquisitions”: an assets and capabilities-based view of the start-up. Antitrust Chronicle 2(2): 50-59. https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2020/05/AC-May-II.pdf

Pike, C. (2020). Start-ups, killer acquisitions and merger Control. OECD Competition Papers. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3597964

Pike, C., Ohno, T. (2021). Potential competition. OECD Competition Papers. https://ssrn.com/abstract=3844008

Pleatsikas, C., Teece, D. (2001). The analysis of market definition and market power in the context of rapid innovation. International Journal of Industrial Organization 19(5): 665-693. DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-7187(00)00088-6

Prado, T.S., Bauer, J.M. (2022). Big Tech platform acquisitions of start-ups and venture capital funding for innovation. Information Economics and Policy 59(C): 1-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2022.100973

Rasmusen, E. (1988). Entry for buyout. Journal of Industrial Economics 36(3): 281-299. DOI: https://doi.org/10.2307/2098468

Régibeau, P. (2022). Killer acquisitions? Evidence and potential theories of harm. W: I. Kokkoris, C. Lemus (eds.), Research Handbook on the Law and Economics of Competition Enforcement (s. 300–323). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. DOI: https://doi.org/10.4337/9781789903799.00022

Roberts, M. (2022). Killer acquisitions and the death of competition in the digital economy. Transactions. The Tennessee Journal of Business Law 24(1): 61-114. https://ir.law.utk.edu/transactions/vol24/iss1/3

Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Tłum. M. Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Shapiro, C. (2018). Antitrust in a time of populism. International Journal of Industrial Organization 61(C): 714-748. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2018.01.001

Sokol, D.D. (2018). Vertical mergers and entrepreneurial exit. Florida Law Review 70(6): 1357–1378. https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol70/iss6/5

Stiglitz, J.E. (1981). Potential competition may reduce welfare. American Economic Review 71(2): 184–189. http://www.jstor.org/stable/1815715

Ślązak, R. (2021). Samozagłada polskiej gospodarki: 1989–2016. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Šmejkal, V. (2020). Concentrations in digital sector – a new EU antitrust standard for “killer acquisitions” needed? Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations 7(2): 1-16. DOI: https://doi.org/10.22598/iele.2020.7.2.1

Turgot, C. (2021). Killer acquisitions in digital markets: evaluating the effectiveness of the EU merger control regime. European Competition and Regulatory Law Review 5(2): 112-121. DOI: https://doi.org/10.21552/core/2021/2/6

Whish, R. (2022). Killer acquisitions and competition law: is there a gap and should it be filled? National Law School of India Review 34(1): 1-24. DOI: https://doi.org/10.55496/ZFQB4912

Wollmann, T.G. (2019). Stealth consolidation: evidence from an amendment to the Hart-Scott-Rodino Act. American Economic Review: Insights 1(1): 77-94. DOI: https://doi.org/10.1257/aeri.20180137

Woźniak-Cichuta, M. (2022). Koniec „zabójczych przejęć” czy pewności prawa? Reinterpretacja art. 22 rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 4(11): 53-73. DOI: https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.11.3

Wu, T. (2010). The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires. New York: Alfred A. Knopf.

Yun, J.M. (2021). Are we dropping the crystal ball? Understanding nascent & potential competition in antitrust. Marquette Law Review 104(3): 613-660. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3698210